آخرین اخبار تخصصی و فوق تخصصی پزشکی

حائزین رتبه 5 درصد و 10 درصد جهت دریافت گواهی رتبه خود می توانند درخواست خود را با مشخصات کامل از روز چهارشنبه 28 مهر 1400 به آدرس ایمیل info@sanjeshp.ir ارسال نمایند.لطفا از مراجعه حضوری خودداری فرمایید.
لیست الفبایی 10 درصد اول دانشنامه تخصصی دوره 68
لیست الفبایی 5 درصد اول دانشنامه تخصصی دوره 68
حائزین رتبه 5 درصد و 10 درصد جهت دریافت گواهی رتبه خود می توانند درخواست خود را با مشخصات کامل از روز چهارشنبه 28 مهر 1400 به آدرس ایمیل info@sanjeshp.ir ارسال نمایند.لطفا از مراجعه حضوری خودداری فرمایید.
لیست الفبایی 10 درصد اول دانشنامه فوق تخصصی دوره 35
کلید اولیه چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی – دفترچه D
کلید اولیه چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی – دفترچه C
انتخاب محل سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی از ساعت 14 روز سه شنبه 6 اردیبهشت ماه تا ساعت 14 روز چهارشنبه 7 اردیبهشت تمدید گردید.
جدول نهايي ظرفيت رشته هاي فوق تخصصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهت سي ونهمين دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 1401
جدول ظرفیت پذیرش بومی با اولویت مناطق محروم سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
کلیات بودجه بندی آزمون ارتقاو گواهینامه سال 1400
در خصوص اعلام نتایج آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده
درخصوص تمدید ویرایش انتخاب محل سومین دوره آزمون پذيرش دستیار تخصصي پزشک خانواده
اطلاعیه نتیجه بررسی مدارک مرحله اول
اطلاعيه تمدید مجدد مهلت ثبت نام آزمون دوره های تکميلی تخصصی(فلوشيپ) سال 1401
اطلاعیه شماره 1- قابل توجه شرکت کنندگان مرحله اول پذیرش دوره آموزش عالی بهداشت عمومی (MPH) مرداد ماه 1401