آخرین اخبار دندانپزشکی

آخرین اخبار تخصصی و فوق تخصصی پزشکی

اطلاعیه 1 - در خصوص زمان ثبت نام و برگزاری شصت و هشتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و سی و پنجمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی
کلیات بودجه بندی آزمون دانشنامه تخصصی
اطلاعیه 1 - در خصوص زمان ثبت نام و برگزاری شصت و هشتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و سی و پنجمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی
کلیات بودجه بندی آزمون دانشنامه فوق تخصصی
اطلاعیه 12 - در خصوص کلید نهایی چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 11 - در خصوص مهلت مجدد جهت رفع نقص مدارک در چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
مهلت انتخاب محل سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی از ساعت 8 صبح روز یکشنبه 1400/2/5 تا ساعت 24 همان روز تمدید گردید.
مهلت انتخاب محل سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی تا ساعت 24 روز جمعه 1400/01/27 تمدید گردید.
جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
ورود به سامانه آزمون ارتقا و گواهینامه سال 1400
کلیات بودجه بندی آزمون ارتقاو گواهینامه سال 1400
در خصوص اعلام نتایج آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده
درخصوص تمدید ویرایش انتخاب محل سومین دوره آزمون پذيرش دستیار تخصصي پزشک خانواده
اطلاعیه نتیجه بررسی مدارک مرحله اول آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 1400
اطلاعيه تمدید ثبت نام آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 1400
کلید نهایی: سوال 81 حذف شده است
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون MPH ویژه توانمند سازی پزشکان خانواده آبان 96