آخرین اخبار تخصصی و فوق تخصصی پزشکی

حائزین رتبه 5 درصد و 10 درصد جهت دریافت گواهی رتبه خود می توانند درخواست خود را با مشخصات کامل از روز چهارشنبه 28 مهر 1400 به آدرس ایمیل info@sanjeshp.ir ارسال نمایند.لطفا از مراجعه حضوری خودداری فرمایید.
لیست الفبایی 10 درصد اول دانشنامه تخصصی دوره 68
لیست الفبایی 5 درصد اول دانشنامه تخصصی دوره 68
حائزین رتبه 5 درصد و 10 درصد جهت دریافت گواهی رتبه خود می توانند درخواست خود را با مشخصات کامل از روز چهارشنبه 28 مهر 1400 به آدرس ایمیل info@sanjeshp.ir ارسال نمایند.لطفا از مراجعه حضوری خودداری فرمایید.
لیست الفبایی 10 درصد اول دانشنامه فوق تخصصی دوره 35
اطلاعیه 22 - در خصوص اعلام نتایج در چهل و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
انتخاب رشته محل چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی روز 5شنبه 11شهریور ماه تا ساعت 24 همان روز فعال خواهد شد.
مهلت انتخاب محل سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی از ساعت 8 صبح روز یکشنبه 1400/2/5 تا ساعت 24 همان روز تمدید گردید.
مهلت انتخاب محل سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی تا ساعت 24 روز جمعه 1400/01/27 تمدید گردید.
جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
کلیات بودجه بندی آزمون ارتقاو گواهینامه سال 1400
در خصوص اعلام نتایج آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده
درخصوص تمدید ویرایش انتخاب محل سومین دوره آزمون پذيرش دستیار تخصصي پزشک خانواده
اطلاعیه نتیجه بررسی مدارک مرحله اول آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 1400
اطلاعيه تمدید ثبت نام آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 1400
کلید نهایی: سوال 81 حذف شده است
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون MPH ویژه توانمند سازی پزشکان خانواده آبان 96