آخرین اخبار تخصصی و فوق تخصصی پزشکی

حائزین رتبه 5 درصد و 10 درصد جهت دریافت گواهی رتبه خود می توانند درخواست خود را با مشخصات کامل از روز شنبه اول آذر 99 به آدرس ایمیل info@sanjeshp.ir ارسال نمایند.
لیست 10 درصد اول دانشنامه تخصصی دوره 67
لیست 5 درصد اول دانشنامه تخصصی دوره 67
حائزین رتبه 5 درصد و 10 درصد جهت دریافت گواهی رتبه خود می توانند درخواست خود را با مشخصات کامل از روز شنبه اول آذر 99 به آدرس ایمیل info@sanjeshp.ir ارسال نمایند.
لیست 10 درصد اول دانشنامه فوق تخصصی دوره 34
اطلاعیه 7 - در خصوص اعلام زمان برگزاری آزمون در چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 6 - در خصوص تعویق زمان شروع به خدمت نظام وظیفه داوطلبان سرباز در چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی
مهلت انتخاب محل سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی از ساعت 8 صبح روز یکشنبه 1400/2/5 تا ساعت 24 همان روز تمدید گردید.
مهلت انتخاب محل سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی تا ساعت 24 روز جمعه 1400/01/27 تمدید گردید.
جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
کلیات بودجه بندی آزمون ارتقاو گواهینامه سال 1400
در خصوص اعلام نتایج آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده
درخصوص تمدید ویرایش انتخاب محل سومین دوره آزمون پذيرش دستیار تخصصي پزشک خانواده
اطلاعيه تعویق زمان آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 1400
اطلاعيه آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 1400
کلید نهایی: سوال 81 حذف شده است
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون MPH ویژه توانمند سازی پزشکان خانواده آبان 96