`
اطلاعيه شماره 9 در خصوص انتخاب رشته محل چهلمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي

بدينوسيله به اطلاع كليه واجدين شرايط انتخاب رشته محل دوره چهلم مي رساند قبل از زمان شروع به انتخاب رشته-محل با توجه به اینکه ممکن است رشته-محل های دارای مجوز آموزشی اضافه و یا گاهاً حذف گردند، جدول نهایی اعلام رشته ها و ظرفیت دانشگاهها را مطالعه نمایید

توجه:بنا بر مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي چنانچه هر يك از داوطلبان در مرحله اصلي و مرحله اول جايگزين در يكي از رشته هاي تخصصي پذيرفته شوند ولي مبادرت به ثبت نام ننمايند و يا پس از ثبت نام به هر نحو انصراف حاصل نمايند مجاز به شركت در آزمون دوره بعد نخواهند بود.لذا در انتخاب رشته محل نهايت دقت را مبذول نماييد.
 

دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

 

صفحه اصلي