آخرین اخبار تخصصی و فوق تخصصی پزشکی

قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی سال 97: ثبت نام تا ساعت 24 روز جمعه 97/5/26 تمدید گردید
دستورالعمل اجرائي ثبت نام شصت وپنجمین دوره آزمون دانشنامه تخصصي شهريور ماه 1397
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی سال 97: ثبت نام تا ساعت 24 روز جمعه 97/5/26 تمدید گردید
نحوه ثبت نام و برگزاری آزمون آزمایشی دانشنامه فوق تخصصی
فرم مربوط به مشخصات مرکز تحقیقاتی میزبان و مشخصات استاد راهنما برای داوطلبان پزشک پژوهشگر
اطلاعیه 13 - اعلام زمان ارسال مدارک مخصوص داوطلبان پزشک پژوهشگر در چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه مهم- آخرین مهلت انتخاب محل آموزش سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی از ساعت 9 صبح تا ساعت 24 روز سه شنبه 97/1/21 خواهد بود.
جدول نهايي ظرفيت رشته هاي فوق تخصصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهت 35 دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 1396
اصلاحیه منابع آزمون های ارتقا - گواهینامه و دانشنامه تخصصی 1397 رشته جراحی عمومی
در خصوص اعلام نتایج آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده
درخصوص تمدید ویرایش انتخاب محل سومین دوره آزمون پذيرش دستیار تخصصي پزشک خانواده
کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 12و97/2/11 از طریق دانشگاه های متولی برگزاری آزمون توزیع می گردد.
در خصوص بررسي مدارك آزمون پذيرش دستيار دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) ارديبهشت ماه سال 1397
کلید نهایی: سوال 81 حذف شده است
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون MPH ویژه توانمند سازی پزشکان خانواده آبان 96