اطلاعیه تغییر زمان برگزاری آزمون پیش کارورزی و علوم پایه (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی)

اطلاعیه تغییر زمان برگزاری آزمون پیش کارورزی و علوم پایه (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی)

با سپاس بیکران به درگاه ایزد منان و با آرزوی توفیق و سربلندی برای تمامی پویندگان عرصه علم  و دانش به اطلاع می رساند زمان برگزاری آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی) در اسفند ماه سال جاری از تاریخ 95/12/5 به تاریخ 95/12/19  تغییر یافته است.

 

مرکز سنجش آموزش پزشکی