ارتقاء داروسازی  

  
اخبار و اطلاعیه دوره 6
كليد نهايي آزمون ارتقاء دانش آموختگان داروسازي خارج از كشور
دفترچه آزمون ارتقا داروسازی مرداد ماه 98
اطلاعیه: درخصوص تمدید ثبت نام ششمین دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
اطلاعیه: برگزاری ششمین دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی
اخبار و اطلاعیه دوره 5
داوطلبان آزمون ارتقا داروسازی جهت دریافت نتیجه آزمون از روز دوشنبه 97/6/5 به مرکز خدمات آموزشی مراجعه و یا با شماره های 81452362 و 81452359 تماس بگیرند.
کلید نهایی آزمونهای ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور سال 97
اطلاعیه: درخصوص تمدید ثبت نام پنجمین دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
اطلاعیه: برگزاری پنجمین دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی (مرداد ماه 97)
اخبار و اطلاعیه دوره 4
شرکت کنندگان در آزمون جهت اطلاع از نمرات خود به مرکز خدمات آموزشی مراجعه نمایند.
کلید نهایی
اطلاعیه: تمدید ثبت نام
برگزاری چهارمین دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی
اخبار و اطلاعیه دوره 3
اطلاعیه: کلید نهایی
نتایج آزمون مورخ 95/5/14 به مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اعلام شده است. داوطلبان برای اطلاع از نمره خود می توانند به مرکز مذکور مراجعه یا با شماره تلفن 81452351-021 تماس بگیرند.
اطلاعیه: تمدید ثبت نام
اطلاعیه: برگزاری سومین دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی