ملی دندانپزشکی  

  
اخبار و اطلاعیه دوره 8
دفترچه آزمون ملی دندانپزشکی گروه الف آذر 96
دفترچه آزمون ملی دندانپزشکی گروه ب آذر 96
دفترچه آزمون ملی علوم پایه دندانپزشکی گروه الف آذر 96
دفترچه آزمون ملی علوم پایه دندانپزشکی گروه ب آذر 96
اطلاعیه : تمدید ثبت نام
اطلاعیه: برگزاری هشتمین دوره ی آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور - مرحله ی نظری (آذر ماه 96)
اخبار و اطلاعیه دوره 7
اعلام نتایج مرحله اول هفتمین دوره آزمون ملی
اطلاعیه: تمدید ثبت نام
برگزاری هفتمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور
اخبار و اطلاعیه دوره 6
اعلام نتایج مرحله اول ششمین دوره آزمون ملی
کلید نهایی: کلید اولیه کاملاً درست است و مجدداً تأیید می شود.
کلید اولیه نوبت صبح گروه ب
کلید اولیه نوبت صبح گروه الف
کلید اولیه نوبت عصرگروه ب
کلید اولیه نوبت عصر گروه الف
ثبت نام و ویرایش از ساعت 10 صبح روز سه شنبه 30 آذر ماه 95 تا ساعت 10 صبح روز چهار شنبه 1 دی ماه 95 به مدت 24 ساعت تمدید خواهد شد.
اطلاعیه: برگزاری ششمین دوره ی آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور - مرحله ی نظری (دی ماه 95)