جایابی دندانپزشکی  

  
اخبار و اطلاعیه دوره 31
اعلام نتایج نهایی سی و یکمین دوره آزمون جایابی دندان پزشکی
اطلاعیه: در خصوص زمان اعلام نتایج سی و یکمین دوره آزمون جایابی دندان پزشکی
دفترچه آزمون جایابی دندانپزشکی آذر 96
اطلاعیه : تمدید ثبت نام
اطلاعیه: برگزاری سی و یکمین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور (آذر ماه 96)
اخبار و اطلاعیه دوره 30
اعلام نتایج نهایی سی امین دوره آزمون جایابی دندان پزشکی
اطلاعیه : در خصوص تمدید انتخاب رشته محل جایابی دوره سی ام
اطلاعیه: در خصوص زمان اعلام نتایج سی امین دوره آزمون جایابی دندان پزشکی
اطلاعیه: تمدید ثبت نام
برگزاری سی اُمین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور
اخبار و اطلاعیه دوره 29
اعلام نتایج و انتخاب محل تحصیل
اطلاعیه - مصوبه مورخه 17 خرداد 1394 شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی
کلید نهایی: کلید اولیه کاملاً درست است و مجدداً تأیید می شود.
کلید اولیه گروه ب
کلید اولیه گروه الف
ثبت نام و ویرایش از ساعت 10 صبح روز سه شنبه 30 آذر ماه 95 تا ساعت 10 صبح روز چهار شنبه 1 دی ماه 95 به مدت 24 ساعت تمدید خواهد شد.
اطلاعیه: برگزاری بیست و نهمین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور (دی ماه 95)