دستیاری دندانپزشکی  

  
اخبار و اطلاعیه دوره 32
اطلاعیه 2 – زمان و شرایط شرکت در سی و دومین دوره آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی سال 97
اطلاعیه 1 - اطلاعیه تغییر منابع آزمون دستیاری دندان پزشکی دوره 32
اخبار و اطلاعیه دوره 31
اطلاعیه تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته محل سی و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی سال تحصیلی 96-97
اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته شدگان سی و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی سال تحصیلی 96-97
اطلاعیه اعلام اسامی داوطلبان مصاحبه گزینش دانشگاه شاهد
پیرو اطلاعیه ویرایش انتخاب رشته محل 96/05/31
اطلاعیه ویرایش انتخاب رشته محل آزمون دستیاری دندان پزشکی دوره 31
اطلاعیه اعلام زمان مصاحبه گزینش دانشگاه شاهد
دفترچه راهنماي انتخاب رشته / محل تحصيل آزمون پذیرش دستیار در رشته هاي تخصصی دندانپزشکی دوره 31
کلید نهایی
اطلاعیه تکمیل اطلاعات متقاضیان استفاده از سهمیه 5% رزمندگان
اطلاعیه اعلام تاریخ صدور کارت آزمون دستیاری دندانپزشکی دوره 31
اطلاعیه در خصوص اعمال سهمیه 5 درصدی رزمندگان آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی
اطلاعیه اعلام نتیجه بررسی مدارک شرکت کنندگان و مهلت ویرایش فرم ثبت نام و تکمیل مدارک
اطلاعیه تمدید ثبت نام سی و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی
قانون برقراری عدالت آموزشی (سهمیه بومی)
سوالات رایج
دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی دندانپزشکی دوره 31
اطلاعیه: زمان و شرایط شرکت در سی و یکمین دوره ی آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندان پزشکی (سال 1396ا)