دستیاری دندانپزشکی  

  
اخبار و اطلاعیه دوره 32
کلید نهایی آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندان پزشکی سال 97
کلید اولیه و فرم اعتراض از ساعت 18 روز شنبه 97/4/16 قابل مشاهده است
آزمون دستیاری دندان پزشکی (دوره 32) در روز پنجشنبه 14 تیر 97 راس ساعت 14:30 (2:30 بعدازظهر) برگزار خواهد شد.
اطلاعیه 5- در خصوص مشاهده وضعیت، ویرایش و تکمیل مدارک داوطلبان آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندان‌پزشکی سال 97
اطلاعیه 4- تسهیلات شرکت در آزمون دستیاری دندان‌پزشکی، ویژه‌ی داوطلبانی که طرح خود را در مناطق زلزله زده می‌گذرانند
اطلاعیه 3- در خصوص تمدید ثبت نام، ویرایش و یا تکمیل مدارک سی و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندان‌پزشکی سال 1397
دفترچه راهنمای شرکت در سی و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندان پزشکی سال 97
اطلاعیه 2 – زمان و شرایط شرکت در سی و دومین دوره آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی سال 97
اطلاعیه 1 - اطلاعیه تغییر منابع آزمون دستیاری دندان پزشکی دوره 32
اخبار و اطلاعیه دوره 31
اطلاعیه تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته محل سی و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی سال تحصیلی 96-97
اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته شدگان سی و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی سال تحصیلی 96-97
اطلاعیه اعلام اسامی داوطلبان مصاحبه گزینش دانشگاه شاهد
پیرو اطلاعیه ویرایش انتخاب رشته محل 96/05/31
اطلاعیه ویرایش انتخاب رشته محل آزمون دستیاری دندان پزشکی دوره 31
اطلاعیه اعلام زمان مصاحبه گزینش دانشگاه شاهد
دفترچه راهنماي انتخاب رشته / محل تحصيل آزمون پذیرش دستیار در رشته هاي تخصصی دندانپزشکی دوره 31
کلید نهایی
اطلاعیه تکمیل اطلاعات متقاضیان استفاده از سهمیه 5% رزمندگان
اطلاعیه اعلام تاریخ صدور کارت آزمون دستیاری دندانپزشکی دوره 31
اطلاعیه در خصوص اعمال سهمیه 5 درصدی رزمندگان آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی
اطلاعیه اعلام نتیجه بررسی مدارک شرکت کنندگان و مهلت ویرایش فرم ثبت نام و تکمیل مدارک
اطلاعیه تمدید ثبت نام سی و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی
قانون برقراری عدالت آموزشی (سهمیه بومی)
سوالات رایج
دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی دندانپزشکی دوره 31
اطلاعیه: زمان و شرایط شرکت در سی و یکمین دوره ی آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندان پزشکی (سال 1396ا)