دانشنامه تخصصی دندانپزشکی  

  
قابل توجه کلیه متقاضیان شرکت در آزمون دانشنامه/گواهینامه رشته دندانپزشکی کودکان در سال 97
اطلاعیه- در خصوص تمدید ثبت نام آزمون دانشنامه تخصصی دندان‌پزشکی سال97
اطلاعیه - در خصوص زمان و نحوه ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه/ گواهینامه دندانپزشکی سال 97
اطلاعیه: اصلاح منابع بورد آسیب شناسی دهان و فک و صورت سال 97
اطلاعیه: فرم لاگ بوک بیماریها
اطلاعیه: قابل توجه داوطلبان محترم بورد پریودانتیکس 96
اطلاعیه: فرم گزارش کار دستیار تخصصی بیماری های دهان و دندان
اطلاعیه:آزمون شفاهی امتحان دانشنامه تخصصی بیماری های دهان سال 1396
اطلاعیه: قابل توجه كليه متقاضيان شركت در آزمون دانشنامه/گواهينامه رشته دندانپزشكي كودكان در سال 96
اطلاعیه: در مورد امتحان شفاهي آزمون سال ١٣٩٦ رشته جراحي دهان و فك و صورت
اطلاعیه: آزمون شفاهي دانشنامه تخصصي رشته دندانپزشكي ترميمي و زيبايي سال 96
اطلاعیه: چگونگي برگزاري امتحانات بورد تخصصي رشته پروتزهاي دنداني
اطلاعیه: قابل توجه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون دانشنامه/ گواهينامه رشته اندودانتيكس
اطلاعیه: مراحل آزمون عملي بورد تخصصي سال ٩٦ رشته آسيب شناسي دهان وفك وصورت
اطلاعیه: قابل توجه دستياران رشته ارتودانتيكس داوطلب شركت در آزمون دانشنامه/گواهينامه سال 1396
تمدید ثبت نام آزمون بورد تخصصی دندانپزشکی
اطلاعيه در خصوص زمان ثبت نام داوطلبان شركت در آزمون دانشنامه/گواهينامه دندانپزشكي سال 96
اطلاعیه: شیوه نامه امتحان شفاهی بورد تخصصی اندودانتیکس
اطلاعیه: در مورد تهیه اسلاید های اولیه کیس های ثابت و متحرک
اطلاعیه: قابل توجه دستیاران رشته ارتودانتیکس داوطلب شرکت در آزمون دانشنامه/گواهینامه سال 1395
اطلاعیه: گواهی اتمام درمان 4 بیمار ارتودنسی توسط دستیار جهت ارائه به هیات ممتحنه بورد تخصصی رشته ارتودانتیکس سال 1395 (فرم شماره 2)
اطلاعیه: جدول فعالیت درمانی دستیاران رشته ارتودانتیکس شرکت کننده درآزمون دانشنامه/گواهینامه تخصصی سال 1395 (فرم شماره 1)
اطلاعیه - جدول خلاصه فعالیت آموزشی – درمانی دستیاران رشته ارتودانتیکس شرکت کننده در آزمون دانشنامه/گواهینامه تخصصی سال 1395 (فرم 103)
اطلاعیه: جدول فعالیت آموزشی – درمانی (کمی – کیفی و تنوع بیماران) دستیاران رشته ارتودانتیکس (فرم 102)
اطلاعیه: فرم بررسی خلاصه پرونده بیماران ارائه شده به هیات ممتحنه بورد تخصصی رشته ارتودانتیکس 1395 (فرم 101)
اطلاعیه: مراحل آزمون عملی بورد تخصصی سال ٩٥رشته آسیب شناسی دهان وفک و صورت
اطلاعیه: چگونگی برگزاری امتحانات بورد تخصصی رشته پروتزهای دندانی
اطلاعیه: فرم پژوهشی آزمون تخصصی پروتزهای دندانی
اطلاعیه: فرم لاگ بوک دستیاران تخصصی گروه پروتزهای دندانی (بخش پروتز ثابت)
اطلاعیه: فرم لاگ بوک دستیاران تخصصی گروه پروتزهای دندانی (بخش پروتز متحرک)
اطلاعیه: قابل توجه داوطلبان متقاضی شركت در آزمون دانشنامه/گواهينامه رشته دندانپزشکی اندودانتیکس
اطلاعیه: قابل توجه داوطلبان متقاضی شركت در آزمون دانشنامه/گواهينامه رشته دندانپزشکی کودکان
اطلاعیه در خصوص زمان ثبت نام داوطلبان شركت در آزمون دانشنامه/گواهينامه دندانپزشكي سال 95
اطلاعیه در خصوص نحوه ارزشیابی مدارک تخصصی دندانپزشکی دانش آموختگان خارج از کشور
اطلاعیه در خصوص تغییر در منابع رشته پروتزهای دندانی
اطلاعیه: جدول ظرفیت های تعهد خاص
اطلاعیه: مربوط به آزمون شفاهی رشته دندانپزشكي كودكان