دستیاری فوق تخصصی پزشکی  

  
اخبار و اطلاعیه دوره 34
جدول شماره 2 - جدول محل تعهدات پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
جدول شماره 1 - جدول رشته –محل تکمیل ظرفیت سي وچهارمين دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي
دستورالعمل تکمیل ظرفیت سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصص
در خصوص ثبت نام تکمیل ظرفیت سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
تمديد انتخاب محل آموزش سي و چهارمين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي
جدول نهايي ظرفيت رشته هاي فوق تخصصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهت 34 دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 1395
جدول محل برگزاری آزمون شفاهی پذیرش دستیاری فوق تخصصی
سهمیه متقاضیان مناطق محروم و هیات علمی در حال بررسی میباشد و اطلاعات مندرج بر روی کارت ورود به جلسه ممکن است تغییر کند.
اطلاعيه در خصوص بررسی مدارک سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
اطلاعيه: تمدید زمان ثبت نام سي و چهارمین دوره آزمون پذيرش دستیار فوق تخصصي
دفترچه سي وچهارمين دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ باليني‌ پزشكي‌ آخرین ویرایش 95/09/28
اطلاعيه در خصوص مراحل ثبت نام و تاريخ برگزاري سي و چهارمین دوره آزمون پذيرش دستیار فوق تخصصي