پیش کارورزی  

  
اخبار و اطلاعیه سال 1398
دفترچه سوالات آزمون پیش کارورزی میاندوره – آذر 98
آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی به علت تعطیلی روز 98/11/9 به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از تاریخ 98/11/10 به تاریخ 98/11/17 منتقل شده است.
آزمون پیش کارورزی و علوم پایه اسفند 98 به علت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 98/12/9 برگزار خواهد شد.
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه آذر 1398 – تمدید زمان ثبت نام
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه آذر 1398
قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه شهریور 1398
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه شهریور 98
کلید نهایی آزمون علوم پایه و پیش کارورزی میان دوره خرداد 98
دفترچه سوالات آزمون پیش کارورزی میاندوره - خرداد 98
اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه خرداد 98
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه خرداد 1398 - تکمیل ظرفیت مرکز سنجش آموزش پزشکی
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه خرداد 1398
اخبار و اطلاعیه سال 1397
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه اسفند 97
دفترچه سوالات آزمون پیش کارورزی میاندوره - دی 97
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه دندانپزشکی دی 1397
اصلاحیه دفترچه سوالات آزمون پیش کارورزی میاندوره - آذر 97
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه (تمدید زمان ثبت نام آزمون)
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی، علوم پایه دندانپزشکی(فقط داوطلبان تحصیلکرده در خارج از کشور) و علوم پایه پزشکی آذر 97
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه شهریور 97
دفترچه سوالات آزمون پیش کارورزی میاندوره - تیر97
اطلاعیه: قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی تیر 97
کلید نهایی آزمونهای علوم پایه و پیش کارورزی
دفترچه سوالات آزمون پیش کارورزی میاندوره - اردیبهشت 97
اطلاعیه: قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی اردیبهشت 97
اخبار و اطلاعیه سال 1396
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه اسفند 96
تغییر زمان آزمون علوم پایه و پیش کارورزی اسفند 96
دفترچه سوالات آزمون پیش کارورزی میاندوره - آبان 96
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه دندانپزشکی (سبک قدیم) آبان 96
قابل توجه متقاضیان خارج از کشور جهت شرکت در امتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 96
اخبار و اطلاعیه سال 1395
در خصوص محل امتحان داوطلبان آزمون جامع پیش کارورزی اردیبهشت 96
اطلاعیه: قابل توجه متقاضیان خارج از کشور جهت شرکت در امتحانات علوم پایه و پیش کارورزی اسفند ماه 1395
اطلاعیه: قابل توجه متقاضیان خارج از کشور جهت شرکت در امتحانات علوم پایه و پیش کارورزی شهریور ماه 95