منابع آزمون ها

منابع دانشنامه تخصصی دندانپزشکی

منابع آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی سال 99 – ویرایش 98/08/01
مقالات آزمون دانشنامه / گواهینامه رشته دندانپزشکی کودکان سال 98
خلاصه مقالات دانشنامه تخصصی رشته پریودانتیکس سال 98
منابع آزمون دانشنامه/ گواهينامه رشته آسيب شناسي دهان و فك و صورت سال 1398
منابع آزمون دانشنامه/ گواهينامه رشته پروتزهاي دنداني سال 1398
منابع آزمون دانشنامه/ گواهینامه رشته ارتودانتیکس دندانپزشکی سال 1398
منابع آزمون دانشنامه/ گواهینامه رشته های تخصصی دندانپزشکی سال 1398
مقالات پروتز آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی سال 98
اصلاح منابع بورد آسیب شناسی دهان و فک و صورت سال 97
مقالات آزمون دانشنامه / گواهینامه رشته دندانپزشکی کودکان سال 1397
مقالات آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی سال 97
منابع آزمون دانشنامه/گواهينامه دندانپزشکی سال ١٣٩٧
مجلات داخل کشور
اصلاحیه منابع آزمون دانشنامه/ گواهینامه رشته ارتودانتیکس دندانپزشکی سال 96
منابع آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی سال 1396

منابع دانشنامه تخصصی پزشکی

منابع صلاحیت حرفه‌ای پرستاران