علوم پایه  

  
اخبار و اطلاعیه سال 1397
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه شهریور 97
دفترچه سوالات آزمون علوم پایه دندانپزشکی میاندوره - خرداد 97
اطلاعیه در خصوص زمان و محل برگزاری آزمون الکترونیک میان دوره علوم پایه دندانپزشکی خرداد 97
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره علوم پایه دندانپزشکی خرداد 97
کلید نهایی آزمونهای علوم پایه و پیش کارورزی
دفترچه سوالات آزمون علوم پایه پزشکی میاندوره - اردیبهشت 97
دفترچه سوالات آزمون علوم پایه دندانپزشکی میاندوره - اردیبهشت 97
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره دندان پزشکی 97
اطلاعیه: قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی اردیبهشت 97
اطلاعیه مهم :جهت اطلاع از تغییرات منابع آزمون علوم پایه دندانپزشکی شهریور 97 به قسمت منابع آزمون ها مراجعه نمایید
جدول تعداد سوالات آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی - شهریور 97
اخبار و اطلاعیه سال 1396
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه اسفند 96
تغییر زمان آزمون علوم پایه و پیش کارورزی اسفند 96
دفترچه سوالات آزمون علوم پایه دندانپزشکی (سبک قدیم) میاندوره - آبان 96
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه دندانپزشکی (سبک قدیم) آبان 96
قابل توجه متقاضیان خارج از کشور جهت شرکت در امتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 96
اخبار و اطلاعیه سال 1395
اطلاعیه: قابل توجه متقاضیان خارج از کشور جهت شرکت در امتحانات علوم پایه و پیش کارورزی اسفند ماه 1395
اطلاعیه: قابل توجه متقاضیان خارج از کشور جهت شرکت در امتحانات علوم پایه و پیش کارورزی شهریور ماه 95