علوم پایه  

  
اخبار و اطلاعیه سال 1398
دفترچه سوالات آزمون علوم پایه پزشکی ورودی قبل از مهرماه 96 میاندوره – آذر 98
دفترچه سوالات آزمون علوم پایه پزشکی ورودی بعد از مهرماه 96 میاندوره – آذر 98
دفترچه سوالات آزمون علوم پایه دندانپزشکی میاندوره – آذر 98
آزمون پیش کارورزی و علوم پایه اسفند 98 به علت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 98/12/9 برگزار خواهد شد.
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه آذر 1398 – تمدید زمان ثبت نام
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه آذر 1398
قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه شهریور 1398
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه شهریور 98
کلید نهایی آزمون علوم پایه و پیش کارورزی میان دوره خرداد 98
دفترچه سوالات آزمون علوم پایه دندانپزشکی میاندوره - خرداد 98
دفترچه سوالات آزمون علوم پایه پزشکی میاندوره - خرداد 98
اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه خرداد 98
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه خرداد 1398 - تکمیل ظرفیت مرکز سنجش آموزش پزشکی
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه خرداد 1398
اخبار و اطلاعیه سال 1397
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه اسفند 97
دفترچه سوالات آزمون علوم پایه دندانپزشکی میاندوره - دی 97
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه دندانپزشکی دی 1397
اصلاحیه دفترچه سوالات آزمون علوم پایه پزشکی میاندوره - آذر 97
اصلاحیه دفترچه سوالات آزمون علوم پایه دندانپزشکی میاندوره - آذر97
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه (تمدید زمان ثبت نام آزمون)
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره علوم پایه (تغییر زمان برگزاری آزمون)
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره علوم پایه دندان پزشکی (تغییر زمان برگزاری آزمون)
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی، علوم پایه دندانپزشکی(فقط داوطلبان تحصیلکرده در خارج از کشور) و علوم پایه پزشکی آذر 97
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره علوم پایه پزشکی(تغییر زمان برگزاری آزمون)
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره علوم پایه دندانپزشکی و پزشکی
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه شهریور 97
دفترچه سوالات آزمون علوم پایه دندانپزشکی میاندوره - خرداد 97
اطلاعیه در خصوص زمان و محل برگزاری آزمون الکترونیک میان دوره علوم پایه دندانپزشکی خرداد 97
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره علوم پایه دندانپزشکی خرداد 97
کلید نهایی آزمونهای علوم پایه و پیش کارورزی
دفترچه سوالات آزمون علوم پایه پزشکی میاندوره - اردیبهشت 97
دفترچه سوالات آزمون علوم پایه دندانپزشکی میاندوره - اردیبهشت 97
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره دندان پزشکی 97
اطلاعیه: قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی اردیبهشت 97
اطلاعیه مهم :جهت اطلاع از تغییرات منابع آزمون علوم پایه دندانپزشکی شهریور 97 به قسمت منابع آزمون ها مراجعه نمایید
جدول تعداد سوالات آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی - شهریور 97
اخبار و اطلاعیه سال 1396
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه اسفند 96
تغییر زمان آزمون علوم پایه و پیش کارورزی اسفند 96
دفترچه سوالات آزمون علوم پایه دندانپزشکی (سبک قدیم) میاندوره - آبان 96
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه دندانپزشکی (سبک قدیم) آبان 96
قابل توجه متقاضیان خارج از کشور جهت شرکت در امتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 96
اخبار و اطلاعیه سال 1395
اطلاعیه: قابل توجه متقاضیان خارج از کشور جهت شرکت در امتحانات علوم پایه و پیش کارورزی اسفند ماه 1395
اطلاعیه: قابل توجه متقاضیان خارج از کشور جهت شرکت در امتحانات علوم پایه و پیش کارورزی شهریور ماه 95