دانشنامه فوق تخصصی پزشکی  

  
اخبار و اطلاعیه دوره 33
طبق تصویب نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بهمن 98 برگزار نمی گردد.
لیست 10 درصد اول دانشنامه فوق تخصصی دوره 33
لیست 5 درصد اول دانشنامه فوق تخصصی دوره 33
در رشته های دارای 202 سوال ، سوالات 201 و 202 سوالات اخلاق می باشند و کلید صحیح آن ها ب است.
در رشته های دارای 152 سوال به جز رشته طب اورژانس ، سوالات 151 و 152 سوالات اخلاق می باشند و کلید صحیح آن ها ب است.
در رشته های دارای 102 سوال به جز رشته طب اورژانس، سوالات 101 و 102 سوالات اخلاق می باشند و کلید صحیح آن ها ب است.
فرم مشخصات شركت كنندگان سي و سومين آزمون دانشنامه فوق تخصصي پزشكي سال 1398
اطلاعیه شماره 1 مرکز امور هیات علمی در خصوص شركت كنندگان آزمون دانشنامه مقطع فوق تخصصي
راهنمای سی و سومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی شهریور ماه 1398
پرداخت هزینه فقط از طریق لینک دریافت کارت آزمون امکان پذیر می باشد.در صورت پرداخت از لینک دیگر و انتخاب آزمون دیگر به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
محل برگزاري آزمون هاي شفاهي شصت وششمين دوره دانشنامه تخصصي و سي وسومين دوره دانشنامه فوق تخصصي سال 1398
اطلاعیه مهم : قابل توجه داوطلبان محترم کلیه رشته های فوق تخصصی شرکت کننده در آزمون دانشنامه فوق تخصصی سال 1398
اطلاعیه 4 - در خصوص رشته فوق تخصصي جراحی عروق سی و سومین آزمون دانشنامه فوق تخصصی
اطلاعیه 3 - در خصوص ثبت نام متقاضیان سی و سومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی
اطلاعیه 2 - اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام متقاضیان سی و سومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی
اطلاعیه 1 - در خصوص ثبت نام متقاضیان سی و سومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی
دستورالعمل اجرايي ثبت نام سي و سومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصي شهريور ماه 1398
اخبار و اطلاعیه دوره 32
طبق مصوبات نودمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بهمن 97 برگزار نخواهد شد
اطلاعیه شماره 4 مرکز امور هیات علمی در خصوص فارغ التحصیلان مقطع فوق تخصصی شهریور ماه سال 97
اطلاعیه شماره 3 مرکز امور هیات علمی در خصوص فارغ التحصیلان مقطع فوق تخصصی شهریور ماه سال 97
اطلاعیه شماره 2 مرکز امور هیات علمی در خصوص فارغ التحصیلان مقطع فوق تخصصی شهریور ماه سال 97
اطلاعیه شماره 1 مرکز امور هیات علمی در خصوص فارغ التحصیلان مقطع فوق تخصصی شهریور ماه سال 97
قابل توجه داوطلبان آزمون دانشنامه شفاهی (OSCE) رشته فوق تخصصی غدد درون ریز و متابولیسم کودکان شهریور ماه سال 1397
در رشته های دارای 202 سوال، سوالات 201 و 202 سوالات اخلاق می باشند و کلید صحیح آن ها به ترتیب ج و الف است.
در رشته های دارای 152 سوال، سوالات 151 و 152 سوالات اخلاق می باشند و کلید صحیح آن ها به ترتیب ج و الف است.
در رشته های دارای 102 سوال، سوالات 101 و 102 سوالات اخلاق می باشند و کلید صحیح آن ها به ترتیب ج و الف است.
محل برگزاري آزمون هاي شفاهي شصت وپنجمين دوره دانشنامه تخصصي و سي ودومين دوره دانشنامه فوق تخصصي سال 1397
اطلاعیه شماره 2 - در خصوص تمدید ثبت نام سی و دومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی سال 97: ثبت نام تا ساعت 24 روز جمعه 97/5/26 تمدید گردید
نحوه ثبت نام و برگزاری آزمون آزمایشی دانشنامه فوق تخصصی
قابل توجه داوطلبان محترم کلیه رشته های آزمون دانشنامه فوق تخصصی سال 97
اطلاعیه مهم :قابل توجه دستیاران محترم کلیه رشته های فوق تخصصی داوطلب شرکت در آزمون دانشنامه فوق تخصصی سال 97
دستورالعمل اجرايي ثبت نام سي ودومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصي شهريور ماه 1397
اطلاعیه شماره 1 - در خصوص تغییر زمان برگزاری آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی (بورد تخصصی دوره 65 و فوق تخصصی دوره 32)
اخبار و اطلاعیه دوره 31
اطلاعیه شماره 2 مرکز هیات علمی در خصوص فارغ التحصيلان مقطع فوق تخصصي سال 96
قابل توجه فارغ التحصیلان مقطع فوق تخصصی شهریور ماه 96
در خصوص اعلام نتایج سی و یکمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی
در رشته های دارای 152 سوال ، سوالات 151 و 152 سوالات اخلاق می باشند و کلید صحیح آن ها به ترتیب د و ب است.
در رشته های دارای 102 سوال، سوالات 101 و 102 سوالات اخلاق می باشند و کلید صحیح آن ها به ترتیب د و ب است.
دستور العمل نحوه توزيع فارغ التحصيلان مشمول تعهد رشته هاي فوق تخصص پزشكي درسال 1396
راهنمای سی و یکمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی شهریور ماه 1396
اطلاعیه در خصوص تمدید ثبت نام و بررسی مدارک متقاضیان سي ويكمين دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصي
دفترچه ثبت نام سی و یکمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی شهریور 1396
اطلاعیه در خصوص ثبت نام متقاضیان سی و یکمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی شهریور 1396
محل برگزاری آزمون شفاهی شصت و چهارمین دوره دانشنامه تخصصی و سی و یکمین دوره دانشنامه فوق تخصصی 96
اخبار و اطلاعیه دوره 30
راهنماي آزمون سي امين دوره دانشنامه رشته هاي فوق تخصصي باليني پزشکي شهريور ماه 1395
اطلاعیه در خصوص تمدید زمان ثبت نام شصت و سومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و سی امین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی
دستورالعمل اجرايي ثبت نام سي امين دوره آزمو ن دانشنامه فوق تخصصي شهريور ماه 1395
اطلاعیه در خصوص زمان ثبت نام شصت و سومين دوره آزمون دانشنامه تخصصي و سي امين دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصي