دستیاری تخصصی پزشکی  

  
اخبار و اطلاعیه دوره 45
اطلاعیه 2 - در خصوص مهلت ویرایش وثبت نام مجدد چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی
دفترچه راهنماي آزمون پذیرش دستیارتخصصی چهل و پنجمین دوره ( سال تحصيلي 98-97 )- ویرایش 96/11/02
اطلاعیه 1 - اعلام تاریخ ثبت نام چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی(97-98)
اخبار و اطلاعیه دوره 44
درخصوص اعلام نتایج تکمیل ظرفیت چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
درخصوص اعلام اسامی واجدین شرایط مصاحبه در رشته های زنان و زایمان، روانپزشکی و پزشکی خانواده در مرحله تکمیل ظرفیت چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
درخصوص تمدید زمان انتخاب و ویرایش رشته_ محل جهت تکمیل ظرفیت چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی و تغییر ظرفیت رشته محل ها
در خصوص تکمیل ظرفیت چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی (آخرین ویرایش - 96/10/05)
در خصوص اعلام کاهش تعهدات سهمیه خانمها
اطلاعیه در خصوص اعلام کارنامه نهایی چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
درخصوص اعلام نتایج نهایی رشته های زنان و زایمان و روانپزشکی
در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه آزمون الترونیک و مصاحبه رشته های زنان و زایمان و روانپزشکی
اطلاعیه اعلام نتایج چهل و چهارمین آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه مهم
در خصوص تمدید زمان انتخاب رشته محل ،ویرایش و تغییراتی در جداول دفترچه راهنما ی انتخاب رشته محل
در خصوص تمدید انتخاب رشته محل و تکمیل مدارک درچهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
دفترچه راهنماي انتخاب رشته_ محل آزمون پذیرش دستیارتخصصی چهل و چهارمین دوره ( سال تحصيلي 97-96 )
در خصوص انتخاب رشته محل و تکمیل مدارک درچهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
راهنمای آزمون PMP الکترونیک (پزشک خانواده)
اطلاعیه تمدید مهلت انتخاب محل مرحله دوم آزمون پزشک خانواده
در خصوص مرحله دوم آزمون چهل و چهارمین دوره پذیرش دستیار تخصص رشته پزشک خانواده
کلید نهایی
در خصوص ویرایش اطلاعات و تکمیل مدارک و چگونگی پذیرش در برخی از رشته ها درچهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
کلید اولیه چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه D
کلید اولیه چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه C
کلید اولیه چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه B
کلید اولیه چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه A
در خصوص مهلت ویرایش وثبت نام مجدد چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی
درخصوص آزمون چهل و چهارمین دوره آزمون پذيرش دستیار تخصصي و رشته دستیار تخصصی پزشک خانواده
دفترچه راهنماي چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی (سال تحصيلي 96-97) ویرایش بند ب سهمیه رزمندگان 20/11/95
اطلاعیه در خصوص معرفی برنامه آموزشی « پزشك پژوهشگر» و نحوه پذیرش این گروه
اطلاعیه در خصوص زمان ثبت نام چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی