ارشد  

  
اخبار و اطلاعیه سال 1397
در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه و راهنماي کارت آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال 97
اطلاعیه 11 - در خصوص رشته جدید سلامت و ترافیک
اطلاعیه 10 - در خصوص متقاضیان تحصیل در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ویژه نیروهای مسلح در دانشگاه ع.پ. ارتش
اطلاعیه 9 - در خصوص تمدید مهلت ثبت نام- ویرایش مجدد آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال97
اطلاعیه 8 - در خصوص تمدید مهلت ثبت نام- ویرایش مجدد آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال97
تذکر مهم : پرداخت هزینه آزمون فقط از طریق منوی ارشد،گزینه "ثبت نام جدید و پرادخت هزینه آزمون" امکانپذیر می باشد.در غیر اینصورت وجه پرداختی برای آزمونهای دیگری به جز کارشناسی ارشد،مسترد نمی گردد و به منزله عدم ثبت نام می باشد
دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال 97-آخرین ویرایش 96/11/29
اطلاعیه 7 - در خصوص آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 97
اطلاعیه 6 - در خصوص تغییر زمان آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 97 و مجموعه امتحانی فیزیوتراپی
اطلاعیه 5 - در خصوص تغییرات آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 97
اطلاعیه 4 - در خصوص تغییرات آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 97
اطلاعیه 3 - در خصوص رشته های امتحانی و زمان ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 97
اطلاعیه 2 - منابع آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي98-97
اطلاعیه 1 - در خصوص منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال97
اخبار و اطلاعیه سال 1396
نتایج و اطلاعات ارشد سال 96
اطلاعیه 26 - در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 96
اطلاعیه 25 - اطلاعيه در خصوص پذیرش رشته های آموزش بهداشت، مهندسی بهداشت محیط و مشاوره در مامایی مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96
اطلاعیه 24 - اطلاعيه در خصوص ظرفیت پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته محل رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 97-96
تکمیل ظرفیت ارشد 96: اسامی دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در تاریخ 96/7/26 اعلام خواهد شد.
اطلاعیه 23 - اطلاعيه اعلام اسامي پذيرفته شدگان استعداد درخشان بدون آزمون رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 97-96
اطلاعیه 22 - اطلاعيه اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارشناسي ارشد و استعداد درخشان با آزمون رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 97-96
نتایج آزمون کارشناسی ارشد سال 96 نیمه دوم شهریور ماه اعلام می شود.
اطلاعیه 21 - درخصوص تغییرات جدید و تمدید مهلت انتخاب رشته محل و ویرایش آن
اطلاعیه 20 - درخصوص تمدید ثبت انتخاب رشته محل و ویرایش آزمون کارشناسی ارشد سال 96
اطلاعیه 19 - درخصوص رشته¬های مورد پذیرش دانشگاه علوم پزشکی ارتش (پیرو اطلاعیه 18)
اطلاعیه 18 - درخصوص اعلام اسامي واجدين شرايط مصاحبه در دانشگاه شاهد و دانشگاه¬های علوم پزشکی ارتش و بقیه ا...(عج)
اطلاعیه 17 - درخصوص امکان انتخاب رشته محل برای متقاضیان استعداد درخشان بدون آزمون کارشناسی ارشد سال 96
اطلاعیه 16 - درخصوص افزایش رشته محل-های جدید و تمدید مهلت انتخاب رشته-محل
اطلاعیه 15 - تغییرات جدید کلید نهایی در چند رشته
اطلاعیه 14 - در خصوص نکات مهم در انتخاب رشته محل آزمون کارشناسی ارشد سال 96
اطلاعیه 13 - دفترچه راهنماي انتخاب رشته محل تحصيل آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي ( سال تحصيلي 97-96 )
اطلاعیه 12 - درخصوص متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران
اطلاعیه 11 - درخصوص دریافت کد ایثارگری برای متقاضیان استفاده از سهمیه 5% رزمندگان
اطلاعیه 10 - درخصوص دریافت کارت ورود به جلسه آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال96
اطلاعیه شماره 9 - در خصوص اعمال سهمیه 5 درصدی رزمندگان
اطلاعیه 8 – افرادی که موفق به ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 96 نشده اند و یا نیاز به ویرایش دارند، می توانند از تاریخ 7 لغایت 8 خرداد ماه اقدام نمایند.
اطلاعیه 7 - در خصوص تمدید مهلت ثبت نام- ویرایش مجدد- افزایش مدرک تحصیلی مورد پذیرش برای رشته ارزیابی فناوری سلامت در آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 96
اطلاعیه 6 - در خصوص افزایش رشته مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری به مجموعه بهداشت محیط آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 96
اطلاعیه 5 - در خصوص اصلاحات دفترچه راهنما و منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 96
اطلاعیه 4 – در خصوص بروزرسانی دفترچه های راهنما و منابع آزمون
اطلاعیه 3 -دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال 96
اطلاعیه 2 - راهنمای منابع آزمون ورودی دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشكی سال تحصیلی97-96
اطلاعیه در خصوص آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 96-97
اخبار و اطلاعیه سال 1395
اطلاعیه در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت و استعداد درخشان بدون آزمون
اطلاعیه در خصوص افزایش رشته محل های مرحله تکمیل ظرفیت
اطلاعیه در خصوص اعلام تکمیل ظرفیت رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی 95-96
اطلاعیه در خصوص اعلام تکمیل ظرفیت رشته های گروه پزشکی
اطلاعیه: اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارشناسي ارشد و آيين نامه استعداد درخشان
اطلاعیه درخصوص اعلام اسامي واجدين شرايط مصاحبه در دانشگاه شاهد و بقیه ا...(عج) (براي رشته هاي مورد پذيرش آن دانشگاه درآزمون كارشناسي ارشد سال 95)
اطلاعیه در خصوص تمدید مهلت انتخاب رشته محل
اطلاعیه در خصوص پاسخنامه آزمون
اطلاعیه: تمدید زمان انتخاب رشته محل
اطلاعیه درخصوص کارنامه مجموعه علوم آزمایشگاهی 1
تغییرات کلید
دفترچه ی علوم آزمایشگاهی ا دفترچه ب
دفترچه ی علوم آزمایشگاهی ا دفترچه الف
اطلاعیه در خصوص تغییر در ظرفیت های پذیرش
اطلاعیه: دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل
اطلاعیه درخصوص آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
اطلاعیه در خصوص دو رشته امتحانی فناوری اطلاعات سلامت و فناوری تصویر برداری پزشکی
اطلاعیه در خصوص مهلت ویرایش و ثبت نام مجدد و سایر موارد
اطلاعیه در خصوص افزایش رشته امتحانی جدید و تغييرات منابع برخی از رشته های آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 96-95
اطلاعیه: دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 95 بروز رسانی 05/11/94
اطلاعیه در خصوص منابع 5 رشته امتحانی داروسازی آزمون كارشناسي ارشد سال 95
اطلاعیه منابع امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سال 95-96 بروز رسانی 05/11/94
اطلاعیه در خصوص آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال95-96