اطلاعيه شماره 2-  درخصوص آزمون مقطع دكتري تخصصي( Ph.D) رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت ، طب سنتي و مواد دنداني و متقاضيان اعزام به خارج از كشور سال تحصيلي 90-89

فهرست:

الف) شرايط عمومي

ب) شرايط اختصاصي

ج) چگونگي برگزاري آزمون و پذيرش دانشجو

د) نحوه اعمال ضرايب دروس امتحاني و محاسبه نمره كتبي

ه) مدارك لازم براي ثبت نام و شركت در آزمون

جــدول شــماره (1) : اطلاعات آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت سـال تحصيـلي 90-89

جــدول شــماره (2) : دانشگاههاي پذيرنده دانشجو در مقطع دكتري تخصصي(Ph.D) رشته هاي مختلف گروه پزشكي سال تحصيلي 90-89

ضوابط و شرايط اختصاصي آزمون دكتري تخصصي (Ph.D ) طب سنتي سال تحصيلي 90-89 (فرمت pdf)

ضوابط و شرايط آزمون دوره دكتري تخصصي (Ph.D ) مواد دنداني سال تحصيلي 90-89(فرمت pdf)

برنامه زمان بندي اجراي آزمون دكتري تخصصي (Ph.D.) رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت، طب سنتي و مواد دنداني سال تحصيلي 90-89

جدول شماره 8- اسامي استانها و شهرستانهاي ممنوعه براي اقامت اتباع خارجي و بالاخص آورگان افغاني و عراقي(فرمت pdf)

فرم شماره 1- فرم مخصوص داوطلب دانشجوي ترم آخر متقاضي شركت در آزمون دكتري تخصصي سال تحصيلي90-89(فرمت pdf)

فرم شماره2- فرم مخصوص مربيان رسمي متقاضي شركت در آزمون دكتري تخصصي سال تحصيلي90-89(فرمت pdf)

فرم شماره 3- مخصوص داوطلبان متقاضي استفاده از آئين نامه تسهيلات آموزشي ، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در آزمون دكتري تخصصي Ph.D (سال تحصيلي90-89) (فرمت pdf)


با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان و پژوهندگان عرصه علم و آگاهي و اميد سربلندي براي داوطلبان عزيز، ضوابط و شرايط برگزاري آزمون پذيرش دانشجو در مقطع دوره دكتري تخصصي (Ph.D) رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت،طب سنتي و مواد دنداني با هدف تامين نيروي انساني متعهد و متخصص به شرح زير اعلام ميگردد.مهلت ثبت نام و ارسال مدارك از تاريخ 4/6/89 الي 24/6/89 فقط بصورت اينترنتي مي باشد.

اطلاعات جامع مربوط به شرايط و ضوابط آزمون اعزام به خارج از كشور تا زمان توزيع كارت (4/8/89) از طريق سايت هاي مركزسنجش آموزش پزشكي و مركز خدمات آموزشي اعلام خواهد شد.

الف) شرايط عمومي:

داوطلبيني مجاز به شركت درآزمون مي باشند كه ضمن برخورداري از توانايي جسمي به تناسب رشته انتخابي ، واجد كليه شرايط عمومي متداول در آزمونهاي مختلف كشور از جمله اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان مندرج در قانون اساسي ، پذيرفتن قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران ، عدم وابستگي تشكيلاتي به احزاب و گروههاي محارب و ملحد و هواداري از آنها ، نداشتن سوء پيشينه كيفري و نيز عدم اشتهار به فساد اخلاقي در تمام ادوار تحصيلي و مراحل شغلي باشند.


ب) شرايط اختصاصي:

 1. دارا بودن دانشنامه كارشناسي ارشد ( فوق ليسانس ) در رشته مربوطه يا دكتري حرفه اي ( پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي ، دامپزشكي و علوم آزمايشگاهي ) طبق جدول شماره يك. ( مدارك معادل كارشناسي ارشد و يا گواهي پايان دوره پذيرفته نيست .)

 2. عدم اشتغال به تحصيل در دوره هاي دكتراي تخصصي (Ph.D)  يا دستياري در كليه موسسات آموزشي و تحقيقاتي كشور

 3. دارا بودن يكي از مدارك زبان انگليسي به شرح ذيل :

 •  MHLE حداقل نمره 50

 •  MSRT) MCHE ) حداقل نمره 50 و يا 475 (از وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري)

 •  TOLIMO حداقل نمره 480

 •  TOEFLحداقل نمره 480

 •  IELTS حداقل نمره 5 (مدرك آكادميك )

 •  MELAB حداقل نمره 70

لازم به ذكر است داوطلباني كه در امتحان زبان MCHE وMHLE نمره 45 الي 49 را كسب كرده باشند در آزمون اين دوره مي توانند ثبت نام نمايند مشروط بر اينكه تا زمان امتحان جامع موفق به كسب نمره حد نصاب (50) شوند . در غير اين صورت قبولي آنها كان لم يكن تلقي شده و از ادامه تحصيل آنها جلوگيري مي شود.

در خصوص تسري پذيرش نمرات 45 الي 49 آزمون زبان MCHE به صورت مشروط جهت شركت در آزمون دوره دكتري تخصصي (Ph.D) به ساير آزمونهاي زبان انگليسي مورد پذيرش جهت شركت در آزمون دكتري تخصصي (Ph.D) رشته هاي علوم پزشكي در چهل و ششمين جلسه شوراي معين شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 13/4/89 مطرح و مصوب گرديد داوطلباني كه در آزمونهاي مذكور موفق به كسب حدنصاب لازم نشده اند در صورتي كه حداقل 90 درصد نمرات حدنصاب را كسب كرده باشند مي توانند در آزمون دوره دكتري تخصصي (Ph.D) شركت نمايند مشروط بر اين كه تا زمان آزمون جامع دوره دكتري تخصصي (Ph.D) موفق به كسب نمره حدنصاب شوند. در غير اين صورت قبولي آنها كان لم يكن تلقي شده و از ادامه تحصيل آنها جلوگيري مي شود.

تذكر مهم: مدارك زبان افرادي مورد پذيرش قرار مي گيرد كه تاريخ آزمون زبان آنان از تاريخ 4/6/87 (26آگوست 2008 ) تا زمان دريافت كارت ورود به جلسه ( 4/8/89 ) باشد .

با توجه به اينكه در آزمون كتبي، زبان تخصصي حذف شده است ، نمرات كسب شده آزمون زبان در آزمون شفاهي
(مرحله دوم) موثر خواهد بود .

بديهي است چنانچه به هر دليل (عدم اعلام نتايج آزمون زبان، مسافرت داوطلب،‌ بيماري، مشكلات شخصي و ... ) گواهي نمره زبان تا تاريخ 4/8/89 به مركز سنجش تحويل داده نشود داوطلب از شركت در آزمون حذف خواهد شد.

 1. داوطلبان مرد براي شركت در آزمون دوره دكتري تخصصي سال تحصيلي 90-89 لازم است يكي از شرايط زير را داشته باشند:

1-4- دارندگان كارت پايان خدمت

2-4- دارندگان كارت معافيت دائم از خدمت در زمان صلح

3-4- دارندگان برگ اعزام به خدمت فاقد غيبت و اضافه خدمت و بدون قيد دانشجوي انصرافي كه تاريخ اعزام به خدمت مندرج در آن در زمان شركت در آزمون سپري نشده باشد. لازم به ذكر است شروع به تحصيل مشمولان فارغ التحصيل دوره دكتري تخصصي منوط به موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح و نداشتن غيبت در زمان ثبت نام و شروع به تحصيل خواهد بود.

تبصره 1: مشمولاني كه اوراق اعزام به خدمت اخذ نموده اند بايستي در سررسيد تعيين شده به خدمت اعزام و پس از اعلام قبولي قطعي از سوي دانشگاه پذيرفته شده ، درخواست ترخيص از خدمت به وظيفه عمومي مركز استان محل سكونت ارسال گردد.

تبصره 2: فارغ التحصيلان دوره دكتري حرفه اي و يا كارشناسي ارشد در فرجه شش ماه نيازي به اخذ برگ اعزام به خدمت جهت شركت در آزمون و يا شروع به تحصيل در دوره دكتري تخصصي نخواهند داشت.

 1. دانشجويان ترم آخر با ارائه گواهي مبني بر فراغت از تحصيل تا تاريخ 29/12/89 مجاز به شركت در آزمون مي باشند.

 2. داوطلباني كه در حال انجام خدمت وظيفه عمومي مي باشند بايد تا تاريخ 30/10/89 خدمت وظيفه عمومي را به پايان برسانند.

 3. داوطلبان تنها مجاز به ثبت نام در يك رشته مي باشند. بديهي است در رشته هايي كه بيش از يك محل ، ظرفيت پذيرش داشته باشد داوطلب در صورت پذيرفته شدن در مرحله اول آزمون مي تواند به ترتيب اولويت ، نسبت به انتخاب چند محل اقدام نمايد.

 4. داوطلباني كه در آزمون دكتري تخصصي Ph.D سال تحصيلي 89-88 شركت كرده ، پذيرفته شده اند و در دانشگاه ثبت نام نكرده اند و يا انصراف داده اند مجاز به شركت در اين آزمون نمي باشند.درغير اين صورت مسئوليت عواقب بعدي بعهده خود داوطلبان خواهد بود.

 5. شرايط شركت مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در آزمون دوره دكتري تخصصي (Ph.D ) :

1-9- فارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي،داروسازي

1-1-9- انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان يا داشتن معافيت از انجام خدمات قانون مذكور،قبل از شركت فارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي در آزمون مذكورالزامي است.

2-1-9- فارغ ا لتحصيلان رشته هاي پزشكي،دندانپزشكي،داروسازي چنانچه حداكثر 3 ماه بعد از فراغت از تحصيل خدمات مربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان را در منطقه و پايينتر شروع نمايند مجاز به شركت در آزمون مي باشند بديهي است اين گروه از فارغ التحصيلان در صورت پذيرفته شدن در آزمون مي بايست تا زمان شروع دوره تحصيلي به خدمات قانوني خود ادامه دهند.

2-9- فارغ التحصيلان مقاطع كارشناسي ارشد:

1-2-9- چنانچه رشته تحصيلي هر سه مقطع ( كارداني ،كارشناسي و كارشناسي ارشد) در رديف رشته هاي مازاد بر نياز وزارت بهداشت باشند منعي جهت شركت در آزمون ندارند.

2-2-9- چنانچه رشته تحصيلي در يكي از مقاطع (اعم از كارداني،كارشناسي،كارشناسي ارشد) در رديف رشته هاي مورد نياز وزارت بهداشت باشند جهت شركت در آزمون مذكور مي بايست وضعيت خدمت طرح نيروي انساني را به يكي از صور زير مشخص نمايند:

الف- ارائه گواهي پايان طرح در مقطع انجام شده

ب- ارائه گواهي معافيت از خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيرا پزشكان در خصوص رشته هاي تحصيلي كه مورد نياز وزارت بهداشت مي باشند.(در مقاطع تحصيلي مربوطه)

- رشته هاي مورد نياز وزارت بهداشت عبارتند از: پزشك- دندانپزشك- داروساز-پرستاري-اطاق عمل-هوشبري-راديولوژي –علوم آزمايشگاهي- پرستاري دندانپزشكي-فوريتهاي پزشكي-بهداشت دهان

- رشته هاي مازاد بر نياز وزارت بهداشت عبارتند از:تغذيه-شنوائي سنجي-بينايي سنجي-كاردرماني-فيزيوتراپي-گفتاردرماني-ضبط آمار و مدارك پزشكي-مديريت خدمات بهداشتي درماني-آمار حياتي-روانشناسي باليني- خدمات اجتماعي و مددكاري- مامايي-علوم و صنايع غذايي- اقتصاد بهداشت-مهندسي پزشكي-راديوتراپي-پروتز دندان- اندام مصنوعي-رشته هاي مختلف بهداشتي-بهداشتكار دهان و دندان –فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پايه پزشكي تا مقطع دكتري-كتابدار پزشكي-پزشكي هسته اي

تبصره1: كليه فارغ التحصيلاني كه درحال انجام خدمات مربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مي باشند، چنانچه تا تاريخ ثبت نام شروع دوره تحصيلي مقطع ph.D ، خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان را به اتمام رسانند مجاز به شركت در آزمون بوده و در صورت قبولي ادامه تحصيل آنان بلامانع است .

تبصره 2 : براي فارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي كه مشمول آيين نامه تسهيلات آموزشي ،پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان مي گردند آخرين مصوبات كميسيون موضوع مواد 2 و 3 آيين نامه اجرايي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان به شرح ذيل ملاك عمل قرار مي گيرد.

1. امكان شركت در آزمون ورودي مقاطع بالاتر در رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي ،داروسازي:

الف-1- دانشجويان ترم آخر رشته پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي اجازه دارند فقط يك نوبت در آزمون دوره هاي تخصصي شركت نمايند.

ب-1- فارغ التحصيلان رشته پزشكي ،دندانپزشكي ،داروسازي كه حداكثر 3 ماه بعد از فراغت از تحصيل خدمات مربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان را شروع نموده اند مجازند در آزمون هاي تخصصي شركت و در صورت پذيرش در آزمون مكلفند خدمات خود را تا شروع دوره Ph.D ادامه دهند بديهي است اين گروه از افراد مابقي خدمات را پس از فراغت از تحصيل در مقاطع بالاتر انجام خواهند داد.

2. در اجراي ماده 7 آئين نامه تسهيلات آموزشي ،پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان ، كليه فارغ التحصيلان ذكور و بانوان مجرد مشمول اين آئين نامه صرفاٌ در سال دوم خدمت مي توانند خدمات موضوع قانون فوق الذكر را در مراكز بهداشتي درماني پژوهشي تحت پوشش وزارت متبوع يا سازمانهاي وابسته واقع در شهرهاي غير مجاز (اصفهان،تهران،تبريز،مشهد،شيراز)بشرط ارائه اعلام نياز از مراكز فوق انجام دهند :

- خدمات انجام يافته بانوان مجرد در يكسال اول با احتساب ضريب منطقه خدمتي قابل محاسبه مي باشد

- كليه فارغ التحصيلان ذكور به استناد تبصره 4 ماده يك قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان موظفند حداقل يكسال اول خدمات قانوني را در مراكز بهداشتي درماني روستاها و بخشهاي كشور انجام دهند)

تبصره: خانم هاي متاهل ،سال اول خدمات را نيز مي توانند در مراكز بهداشتي درماني و آموزشي پژوهشي تحقيقاتي تحت پوشش وزارت متبوع يا سازمانهاي وابسته در شهرهاي غير مجاز(اصفهان،تهران،تبريز،مشهد،شيراز)انجام دهند.

3. فارغ التحصيلان رشته هاي پيراپزشكي بدون محدوديت مي توانند در آزمونهاي ورودي مقاطع بالاتر شركت نمايند.

* لازم بذكر است معافيتهاي موضوع مصوبه 20/12/86 اين كميسيون در خصوص استعدادهاي درخشان بشرح ذيل به قوت خود باقي مي باشد.

 1. برندگان مدال طلاي كشوري از المپياد هاي رياضيات ،نجوم،فيزيك،شيمي،كامپيوتر و زيست شناسي به تاييد وزارت آموزش و پرورش

 2. نفرات اول تا دهم كنكور سراسري گروه تجربي به تاييد سازمان سنجش آموزش كشور

 3. افراد داراي ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي به تاييد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

 4. نفرات اول تا سوم آزمون هاي جامع علوم پايه پزشكي،دندانپزشكي ،داروسازي،پيش كارورزي و ورودي دستياري تخصصي پزشكي،دندانپزشكي به تاييد مركز سنجش آموزش پزشكي
   

 1.  ضوابط و مقررات مربوط به اتباع خارجي:

ضوابط و مقررات مربوط به اتباع خارجي در دوره دكتري تخصصي رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت (سال تحصيلي90-89) صرفاً از طريق شوراي بورس دانشجويان غير ايراني و براساس ضوابط و مقررات انجام مي پذيرد .

1-10- ثبت نام اتباع خارجي مقيم ايران كه تحت شرايط فوق الذكر در اين دوره پذيرش مي شوند منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر زير مي باشد :

1-1-10- دفترچه پناهندگي صادره از نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (پليس مهاجرت و اتباع خارجي).

2-1-10- گذرنامه كه داراي اقامت با اعتبار شش ماه باشد .

3-1-10- كارت هويت ويژه اتباع خارجي صادره از دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري ها

4-1-10- برگ تردد خروجي مدت دار صادره از دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي .

2-10- لازم است قبل از پذيرش قطعي داوطلبان اصالت و اعتبار مدارك اقامتي و شناسايي آنان از مراجع صادر كننده استعلام شود.

3-10- داوطلبان واجد شرايط ثبت نام به استثناء مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي مجاز به ثبت نام در ساير مناطق كشور مي باشند .(جدول شماره8)

4-10- در هر مرحله اي كه مغايرت شرايط داوطلب با شرايط اعلام شده از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور تشخيص داده شد از ادامه مراحل گزينش يا تحصيل داوطلب جلوگيري به عمل مي آيد .

5-10- به استثناي دارندگان دفترچه پناهندگي، ثبت نام قطعي و ادامه تحصيل پذيرفته شدگان در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور منوط به انجام تشريفات قانوني خروج از كشور و اخذ گذرنامه با رواديد تحصيلي معتبر مي باشد .

6-10 – انجام تشريفات قانوني خروج از كشور پذيرفته شدگان در اين دوره به منظور اخذ گذرنامه و رواديد تحصيلي معتبر پس از اعلام نظر مراجع مربوطه صورت مي گيرد.

7-10- جمهوري اسلامي ايران هيچگونه تعهدي در خصوص صدور مجوز اقامت براي خانواده پذيرفته شدگان (به استثناي همسر و فرزند مقيم دانشجو) در كشور ندارد .

8-10- پذيرش اتباع خارجي در رشته هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسلامي ايران شود ( از جمله تعهدات استخدامي ) اكيداً‌ ممنوع مي باشد .

9-10- اتباع بيگانه كه مشمول آيين نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان مي گردند نيز تابع ضوابط و مقررات مربوط به اتباع خارجي بوده و صرفاٌ از طريق شوراي بورس دانشجويان غير ايراني انجام مي پذيرد.

 1. با توجه به آيين نامه تسهيلات آموزشي ،پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان كساني كه طبق آيين نامه مذكور حائز شرايط استفاده از اين سهميه مي باشند ،مي بايست جهت دريافت معرفي نامه به معاونت آموزشي دانشگاه محل تحصيل مراجعه نمايند.

  تذكر مهم :
  I . براساس ماده6 آيين نامه استعدادهاي درخشان و تبصره هاي اين ماده مبني بر اختصاص حداكثر 10 درصد از ظرفيت پذيرش عادي در هر رشته به دانشجويان مشمول آيين نامه استعداد هاي درخشان مقاطع مختلف (اعم از روزانه و شبانه )كه بيش از دو سال از زمان فارغ التحصيلي آنها نگذشته باشد تخصيص داده مي شود. جهت استفاده از اين سهميه شركت در آزمون و كسب حداقل 90% نمره اي كه آخرين نفر گزينش آزاد در رشته / محل مربوطه به دست آورده است لازم مي باشد .

II . تاكيد مي شود تنها فارغ التحصيلاني كه بيش از دو سال از زمان فارغ التحصيلي آنها نگذشته باشد در صورت احراز شرايط مي توانند از مزاياي آيين نامه تسهيلات آموزشي ، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان بهره مند گردند.

III . چگونگي اعلام اسامي واجد شرايط استفاده از ظرفيت استعدادهاي درخشان جهت حضور در مصاحبه از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي اعلام خواهد شد.

12. با توجه به پذيرش دانشجو در شعب بين الملل دانشگاههاي علوم پزشكي ، ازبين افرادي كه علاقه مندي خود در هنگام ثبت نام اعلام نموده و در آزمون پذيرفته نشده اند به تعداد دو برابر ظرفيت اعلامي به مركز سنجش آموزش پزشكي به شعب بين الملل دانشگاههاي علوم پزشكي ارسال مي گردد و اين شعب با توجه به ضوابط و پس از انجام مصاحبه اقدام به اعلام اسامي پذيرفته شدگان مي نمايد.لذا داوطلبان دقت نمايندپس از اعلام نتايج نهايي آزمون در خصوص ضوابط پذيرش، نحوه پذيرش و ساير اطلاعات از طريق سايت مربوط به دانشگاههاي مذكور كه متعاقباً اعلام خواهد شد، هماهنگي لازم را با دانشگاه مربوطه بعمل آورند.

 


ج) چگونگي برگزاري آزمون و پذيرش دانشجو:

 1.  آزمون شامل دو مرحله كتبي ( 70% نمره ) و مصاحبه ( 30 % نمره ) مي باشد.

 2.  آزمون كتبي بصورت تستي برگزار مي شود.

 3.  از داوطلباني كه در آزمون كتبي ( مرحله اول ) حدنصاب نمره لازم را ( با توجه به سهميه مربوطه ) كسب كرده باشند به تعداد دو برابر ظرفيت، جهت آزمون شفاهي ( مرحله دوم) دعوت به عمل خواهد آمد .

 4.  در رشته اخلاق پزشكي در مرحله اول سه برابر جهت مصاحبه اعلام خواهد شد .

 5.  سهميه هاي پذيرش در اين آزمون با توجه به ابلاغ قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي به شرح ذيل مي باشد :

1-5- سهميه رزمندگان : 20% از ظرفيت كل پذيرش در هر رشته به رزمندگان و ايثارگران اختصاص دارد.

بر اساس آئين نامه اجرائي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان داوطلب بسيجي و اصلاحيه هاي بعدي آن، افراد زير مي توانند از سهميه رزمندگان و ايثارگران استفاده نمايند.

1-1-5- رزمندگان بسيجي : كه از تاريخ 31/6/1359 لغايت 31/6/1367 حداقل شش (6) ماه متوالي يا متناوب داوطلبانه در مناطق عملياتي حضور داشته اند . اين داوطلبان بايستي قبل از ثبت نام به مراكز سپاه مراجعه نموده و پس از دريافت مدارك لازم در رديف سهميه رزمندگان – مشخصات سهميه اي فرم ثبت نام نوع سهميه خود را انتخاب و سپس مدت حضور خود را بر حسب روز درج نمايند.

تبصره 1 : مدت حضور يا خدمت در جبهه سربازان و پاسداران وظيفه و همچنين تعهدات و ماموريتهاي خدمتي پرسنل وزارتخانه ها ، سازمـانها و ارگانهاي نظامي در جبهه و نيز طرح 6 ماهه دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ، حضور داوطلبانه تلقي نميشود.

تبصره 2 :آندسته از رزمندگان كه داراي كارت سابقه جبهه بوده و محل سكونت فعلي آنها با محل بايگاني پرونده تغيير كرده است نياز به مراجعه به محل پرونده سابقه جبهه نميباشد و ميتوانند در محل سكونت فعلي با در دست داشتن كارت سابقه جبهه و مراجعه به نواحي مقاومت بسيج نسبت به دريافت فرم سهميه اقدام لازم را به عمل آورند .

تبصره 3: آندسته از جهاد گران رزمنده كه سوابق جبهه داوطلبانه آنها به سپاه منتقل شده است با مراجعه به محل بايگاني پرونده نسبت به دريافت فرم سهميه اقدام نمايند .

2-1-5- جانبازان 25% و بالاتر – آزادگان – فرزندان و همسران آزادگان – فرزندان و همسران جانبازان 50% و بالاتر – فرزندان و همسران شهداء ، مفقودين و اسراء براي استفاده از سهميه رزمندگان بايد بر اساس ضوابط مندرج در بند ذيل اقدام كنند.

اعمال سهميه شاهد و ايثارگر صرفاًاز طريق دريافت و درج كد رهگيري معتبر در لينك مربوطه امكان پذير است، لذا متقاضيان اين سهميه موظفند پس از درج اطلاعات فردي خود در سايت ايثار به آدرس www.isaar.ir و اخذ كد رهگيري ،ضمن ثبت آن در فرم ثبت نام ،بايددر طول هفته بعد مجدداً به سايت ايثار مراجعه نموده و با درج كد رهگيري ايثار گري خود در قسمت پيگيري سهميه از آخرين وضعيت تائيد يا رد سهميه خويش از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران مطلع شوند و آنرا در رديف كد ايثارگري – مشخصات سهميه اي فرم ثبت نام درج نمايند .
كد رهگيري دريافتي از سايت ايثار براي هر يك از آزمونها با هم تفاوت دارد،لذا متقاضيان با كد رهگيري ايثارگري صادر شده جهت ساير آزمونها امكان بهره مندي از امتياز سهميه در اين آزمون را نخواهند داشت و لازم است بدين منظور كد جداگانه اي از سايت ايثار دريافت نمايند.

متقاضيان دريافت كد رهگيري از سايت ايثار در صورت مواجه شدن با هر گونه مشكل و يا سوالي در خصوص سهميه مي توانند از طريق تماس با بنياد محل پرونده (شماره تلفن هاي مندرج در سايت ايثار )نسبت به رفع آن اقدام نمايند.

تذكرات مهم

 1. جانبازان با درصد جانبازي حداقل 25% به شرط عدم استفاده در آزمون قبلي و در صورت استفاده، داشتن شش (6) ماه خدمت داوطلبانه درجبهه يا 10% جانبازي اضافي الزامي است . در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه ضمن دريافت كد رهگيري و ثبت در رديف سهميه رزمندگان – مشخصات سهميه اي فرم ثبت نام به ارگان ذيربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا وزارت جهاد كشاورزي) مراجعه با ارائه كارت جانبازي فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تكميل نمايند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از ثبت نام توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران ( نيروي مقاومت بسيج ) مورد تائيد قرار گير د.

 2. بديهي است براي داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان كه فاقد كد ايثارگري باشند هيچگونه سهميه اي اعمال نخواهد شد. (هر گونه گواهي يا تصوير كارت اعتبار ندارد.)

 3. آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان يك بار در آزمون دكتري تخصصي(Ph.D) پذيرفته شده باشند طبق ضوابط حق استفاده از سهميه رزمندگان در اين آزمون را ندارند .

 4. بر اساس قوانين موجود، داوطلباني كه از سال 1368 به بعد يك نوبت با استفاده از سهميه رزمندگان در آزمونهاي ورودي پذيرفته شده اند، جهت استفاده مجدد از سهميه رزمندگان ميبايست به ازاي هر مقطع حداقل داراي شش ماه سابقه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل باشند.

   

2-5- باقيمانده ظرفيت به سهميه آزاد تعلق مي گيرد.

3-5- ده درصد (10%) سهميه مازاد بر ظرفيت براي مربيان رسمي (حداقل يك نفر ) منوط به كسب حداقل هشتاد درصد (80%) نمره آخرين فرد پذيرفته شده اختصاص مي يابد.

تذكرات مهم :

1- داوطلبان سهميه رزمندگان در صورتي كه در هر مرحله از آزمون(كتبي و نهايي ) نسبت به داوطلبان سهميه آزاد از نمره بالاتري برخوردار باشند، به سهميه آزاد منتقل مي‌شوند.

2- اطلاعات مربوط به آزمون كتبي در جدول شماره 1 آمده است و جدول شماره 2 دانشگاههاي پذيرنده دانشجو در مقطع دكتري تخصصصي (Ph.D ) رشته هاي مختلف گروه پزشكي سال تحصيلي 90-89 مي باشد .

3-انتقال و جابجائي در مقطع دكتري تخصصي (Ph.D) ممنوع مي باشد.

4-آزمون كليه رشته ها بصورت متمركز توسط مركز سنجش آموزش پزشكي در 5 شهر تهران – اصفهان – تبريز – شيراز و مشهد انجام خواهد شد.


د) نحوه اعمال ضرايب دروس امتحاني و محاسبه نمره كتبي:

در آزمون اخير(90-89)سعي شده است تا تعداد سوالات در هر رشته متناسب با ضرايب اعلام شده باشد.يعني تعداد سوالات درسي كه ضريب 2 دارد دو برابر تعداد سوالات درسي كه ضريب يك دارد خواهد بود و در واقع ضريب 2 در تعداد سوالات اعمال مي شود.مثال زير اين نكات را روشن مي نمايد:

در رشته اقتصاد سلامت مجموع ضرايب 10 و تعداد سوالات 150 مي باشد.

الف)براي هر ضريب تعداد 15 سوال منظور مي شود.لذا براي درس اقتصاد بهداشت و درمان با ضريب 2،تعداد 30 سوال طرح گرديده است.

ب) به ازاي هر پاسخ صحيح امتياز 3 ،پاسخ اشتباه و يا سوالي كه بيش از يك پاسخ داده شود يك امتياز منفي و سوالي كه پاسخ داده نشده امتياز صفر منظور مي گردد.مجموع امتياز ها ،نمره هر درس مي باشد و نمره كتبي هر فرد مجموع نمرات دروس آن رشته مي باشد.

ج)با عنايت به مراتب پيش گفت انتظار مي رود داوطلبان عزيز مديريت زمان را مد نظر قرار داده و در پاسخگويي به كليه دروس دقت لازم را بعمل آورند. زيرا كليه دروس متناسب با ضرايب اعلام شده در نمره نهايي تاثير گذار مي باشند.


ه) مدارك لازم براي ثبت نام و شركت در آزمون:

داوطلبان دقت نمايند :
ثبت نام آزمون ، ارسال مدارك و دريافت كد رهگيري از تاريخ 4/6/89 لغايت 24/6/89 فقط بصورت اينترنتي از طريق سايت http://sanjeshp.ir صورت مي پذيرد .

براي آغاز ثبت نام ارسال تصوير اسكن شده ي مدارك الزامي است و فرم ثبت نام پس از ارسال مدارك در دسترس داوطلب قرار خواهد گرفت .

 در صورتي كه مدارك اعلام شده ناقص ارسال شود و يا ناخوانا باشد ثبت نام از سيستم حذف و كد رهگيري باطل مي گردد و مجاز به ثبت نام مجدد يا ويرايش در اين دوره نخواهد شد.

در تكميل فرم ثبت نام دقت كافي را داشته باشيد زيرا داده هاي ثبت شده قابل ويرايش نبوده و هيچ درخواستي پذيرفته نخواهد شد.

لازم به ذكر است دريافت كد رهگيري به منزله ثبت نام نهايي نبوده و ثبت نام كامل زماني انجام خواهد شد كه مدارك ارسالي كامل باشد.

داوطلبان موظف هستند پس از ثبت نام و دريافت كد رهگيري تا زمان اعلام نتايج نهايي ضمن حفظ كد رهگيري خود براي آگاهي از اطلاعيه هاي بعدي به طور مرتب به سايت رجوع نمايند زيرا لطلاع رساني فقط از طريق سايت مركز سنجش انجام مي گيرد و هيچ گو نه عذري بابت عدم آگاهي پذيرفته نيست.

لازم به توضيح است كه هيچگونه مدركي بصورت حضوري يا كتبي يا ارسال از طريق پست اخذ نخواهد شد .همچنين به مداركي كه با پست الكترونيكي ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. لذا داوطلبان ملزم مي باشند كليه مدارك اسكن شده خود را همراه با فرم ثبت نام از طريق سايت بصورت آنلاين در قسمت مربوطه ارسال نمايند .

1- واريز مبلغ 130000 ريال به حساب شماره 6/1278 خزانه داري كل (قابل پرداخت در كليه شعبه هاي بانك ملي) داوطلبين بايد شماره فيش بانكي و تاريخ واريز آن را در حين ثبت نام اينترنتي در فرمهاي ثبت نام اينترنتي ثبت نموده واصل فيش واريزي را جهت انجام مراحل بعدي نزد خود نگهدارند .

2- تكميل دقيق فرم ثبت نام اينترنتي .

3- كد رهگيري ويژه متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران

4- دانشجويان ترم آخر مي بايست در قسمت مربوط به دانشجويان ترم آخر تعداد واحدهاي گذارنده و معدل كل اين واحدها را درج نمايند.

5- گواهي در خصوص وضعيت داوطلباني كه نابيناي مطلق ، ناشنواي مطلق ، معلول جسمي و حركتي مي-باشند. لازم است اين دسته از داوطلبين گواهي مذكور را از مراكز سازمان بهزيستي استان ذيربط دريافت و آن را اسكن نموده،همراه با ساير مدارك از طريق سايت مركز سنجش ارسال نمايند.

6- براي جلوگيري از هر گونه اشتباه در تكميل فرم ثبت نام ، داوطلبان بايستي بعد از مطالعه كامل فرم،فرم ثبت نام اصلي را تكميل نمايند .

7-كليه داوطلبان آزمون دكتري تخصصي (سال تحصيلي90-89) مي بايست فرم ثبت نام را تكميل نمايند. لازمست داوطلبان به هنگام تكميل فرم ثبت نام دقت لازم را مبذول نمايند. بديهي است هرگونه سهل انگاري در اين امر موجب اختلال در ورود اطلاعات مربوط به داوطلب در رايانه خواهد شد. ضمنا كد رهگيري دريافتي را جهت دريافت كارنامه و پاسخنامه خود يادداشت نمايند و از فرم ثبت نام خود پرينت بگيرند.

8-داوطلبان در صورت داشتن هرگونه سوال يا مشكل در زمان ثبت نام مراتب را به آدرس Phd89@sanjeshp.ir ارسال نمايند.پاسخ سوالات در قسمت سوالات رايج درج خواهد شد. به مراجعات حضوري ، تلفني يا كتبي پاسخ داده نخواهد شد . ضمناً از ارسال هرگونه مدرك به صورت غير اينترنتي جداً خودداري شود.

تذكر مهم : با توجه به اينكه ثبت نام بصورت اينترنتي است در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در درج اطلاعات لازم، در هر مرحله از آزمون (برگزاري ، قبولي و تحصيل) از تحصيل داوطلب جلوگيري شده و محروميت متخلفين بمراتب بيشتر از شرايط عادي خواهد بود و طبق مصوبات هئيت بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمونها با داوطلب برخورد خواهد شد.

9-مدارك لازم جهت اسكن و ارسال اينترنتي از تاريخ4/6/89 لغايت 24/6/89:

1-9 –كارت ملي

2-9- شناسنامه

3-9- دانشنامه دوره كارشناسي ارشد ويا دكتري عمومي و يا مدرك معتبري كه نمايانگر فراغت از تحصيل داوطلب باشد.(مدارك تحصيلي خارج از كشور بايد به تاييد يكي از وزارتخانه هاي بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و علوم تحقيقات و فناوري رسيده باشد.)

4-9- گواهي معدل دوره تحصيلي ( براي دانشجويان ترم آخر گواهي معدل ترم هاي گذرانده شده ).در صورتيكه در مدارك 2-10 معدل قيد شده باشدنيازي به ارائه گواهي معدل نمي باشد.(بديهي است در صورت عدم ارائه معدل امتياز مربوطه صفر منظور خواهد شد)

5-9- فرم شماره 1 مربوط به دانشجويان ترم آخر كه الزاماً‌ امضاء و ممهور شده باشد .

6-9- مدرك نشاندهنده وضعيت نظام وظيفه (باستثناء دانشجويان ترم آخر) .

7-9-موافقت نامه كتبي بدون قيد و شرط از بالاترين مقام مسئول اداري جهت ادامه تحصيل در مقطع Ph.D براي مربيان رسمي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و موسسات وابسته

در خصوص قوانين و ضوابط مربوط به ماموريت آموزشي به آگاهي مي رساند به استناد ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري اعزام كارمندان دستگاه هاي اجرايي از زمان تصويب اين قانون براي طي دوره هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن مي گردد در داخل يا خارج از كشور با هزينه دستگاه هاي مربوطه و استفاده از ماموريت آموزشي ممنوع مي باشد.لذا متقاضيان مذكور جهت ادامه تحصيل مي توانند از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.ضمناً به استناد تبصره فوق ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي باشند.

8-9-فرم مخصوص جانبازان جهت استفاده از منشي و ساير تسهيلات مربوطه صادره از بنياد شهيد امور ايثارگران استان محل پرونده

9-9- فيش بانكي

10-9- معرفي نامه براي استعداد هاي درخشان از دانشگاه مربوطه طبق آيين نامه تسهيلات آموزشي ، پژوهشي و رفاهي ويژه استعداد هاي درخشان

11-9-مدرك زبان

12-9-فرم صادره از نيروي مقاومت بسيج براي متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان

13-9-كارت فرزند يا همسر شهيد – كپي كارت جانباز – فرزند يا همسر جانباز

14-9- فرم مربوط به جهاد گران داوطلب بسيجي از اداره كل امور جهادگران وزارت جهاد كشاورزي

15-9- گواهي نشان دهنده موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان

٭ توصيه مي شود داوطلبان مدارك اعلام شده را از قبل آماده نمايند تا بتوانند در مهلت زماني تعيين شده جهت ارسال به موقع اينترنتي مدارك اقدام نمايند.

با عنايت به برگزاري آزمون در 5 شهر تهران – تبريز – اصفهان – شيراز – مشهد و اين كه توزيع كارت فقط بصورت اينترنتي است لذا، داوطلبين جهت اخذ كارت ورود به جلسه آزمون مي توانند از روز سه شنبه 4/8/89 لغايت چهارشنبه5/8/89 به سايت مركز سنجش آموزش پزشكي مراجعه نمايند. بديهي است كساني كه داراي نمره زبان نباشند كارت ورود به جلسه دريافت نخواهند نمود.

تذكرات:
الف :
در صورتيكه در هر مرحله از آزمون و يا تحصيل عدم واجد شرايط بودن داوطلب براساس مدارك ارسالي مشخص گردد قبولي او كان لم يكن تلقي مي گردد و داوطلب از شركت در آزمون سال بعد محروم و طبق مصوبات هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات با او برخورد خواهد شد .

ب: داوطلبان دقت نمايند در صورت قبولي و پذيرش در دانشگاه ، مي بايست در هنگام ثبت نام متعهد شوند دوره تحصيل را طي مدت تعيين شده به اتمام خواهند رساند.

ج: دانشگاههاي علوم پزشكي تهران و مشهد ،انستيتو پاستور ايران و سازمان انتقال خون ايران هيچگونه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه به پذيرفته شدگان ندارند.

د: ضوابط پذيرش دانشجو در مقاطع كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي(Ph.D ) رشته هاي علوم پزشكي بقيه ا..(عج) در چهل و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 24/5/89 مطرح و مقرر گرديد جهت چهار دوره كل ظرفيت پذيرش آن دانشگاه به متقاضيان نيروهاي مسلح اختصاص يابد و در صورت عدم تكميل ظرفيت ،پذيرش از ساير داوطلباني كه در هيچيك از انتخابهاي خود پذيرفته نشده اند همراه با گزينش داوطلبان بر اساس دستورالعمل هاي جذب دانشگاه بقيه ا.. (عج) صورت پذيرد


جــدول شــماره (1) : اطلاعات آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت سـال تحصيـلي 90-89

مواد امتحاني و ضرايب مربوطه

مدارك تحصيلي مورد پذيرش

نام رشته تحصيلي

رديف

استنباط آماري (2)- روشهاي آمار زيستي (5/3)- تحليل چند متغيره (5/1)- تحليل بقاء (5/1)- كارآزمايي باليني (5/1)

كارشناسي ارشد آمار زيستي ( حياتي )

آمار زيستي

 

1

اصول و روشهاي اپيدميولوژي (6) آمار زيستي (3) اپيدميولوژي بيماريهاي شايع دركشور (3) نظام سلامت و
برنامه هاي جاري آن ( 2) رياضيات پايه (1)

 

دكتري عمومي پزشكي ، داروسازي، دندانپزشكي، دامپزشكي و كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

اپيدميولوژي

2

اقتصاد بهداشت و درمان (2) اقتصاد خرد و كلان(3) سازمان و مديريت بهداشت و درمان (2) اقتصاد سنجي (1) بهداشت و اپيدميولوژي (2)

دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم آزمايشگاهي كارشناسي ارشد رشته هاي اقتصاد بهداشت-اقتصاد- مديريت خدمات بهداشتي درماني ، اپيدميولوژي و آمار زيستي

اقتصاد سلامت

3

ارتباطات در آموزش بهداشت (2) اصول و فلسفه  آموزش بهداشت (2) تكنولوژي آموزشي (2) پويايي گروه (2) آمارحياتي (2)

كارشناسي ارشد آموزش بهداشت – آموزش پرستاري – آموزش مامايي - بهداشت مادر و كودك – دكتري پزشكي – دندانپزشكي و دامپزشكي

آموزش بهداشت

4

تك ياخته شناسي (3)كرم شناسي (3)

حشره شناسي پزشكي (1) ايمني شناسي (1) باكتري شناسي و قارچ شناسي و هماتولوژي(1) بيوشيمي (1)                             

كارشناسي ارشد انگل شناسي پزشكي – علوم آزمايشگاهي – ميكربيولوژي – پاتوبيولوژي – دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي   پزشك – داروساز – دامپزشك

انگل شناسي پزشكي

 

5

مديريت اطلاعات بهداشتي (2)-انفورماتيك پزشكي(2)-رياضيات گسسته وآمارحياتي(2)-كليات پزشكي(2)-اصول رايانه ،داده ساختارهاوالگوريتم(2)

كارشناسي ارشدرشته هاي  مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)-مهندسي الكترونيك-رياضي وآمار-بيوانفورماتيك- مهندسي فناوري اطلاعات – فناوري اطلاعات – مديريت فناوري اطلاعات پزشكي - علوم كامپيوتر (computer sciences) -بيوفيزيك-كليه رشته هاي كارشناسي ارشدعلوم پزشكي ودكتراي حرفه اي پزشكي-دندانپزشكي-داروسازي وعلوم آزمايشگاهي

انفورماتيك پزشكي

6

مباني فلسفه (2) انسان شناسي (1) مباني اخلاق پزشكي (4) مباني فقه و حقوق پزشكي (2) روش تحقيق در علوم پزشكي (1)

دكتري حرفه اي پزشكي – داروسازي – دندانپزشكي و كارشناسان ارشد اخلاق پزشكي

اخلاق پزشكي

7

ارتز(3)- پروتز(3)- بيومكانيك (2) ارتوپدي ( 2)

كارشناسي ارشد در رشته هاي اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي و پزشكي عمومي

اعضاي مصنوعي

8

ايمني شناسي (5 ) بيوشيمي عمومي (5/1 )

ژنتيك مولكولي (1)

كارشناسي ارشد ايمني شناسي – پاتوبيولوژي – هماتولوژي علوم آزمايشگاهي – بيوشيمي – ميكروبشناسي – انگل شناسي –  زيست شناسي (غيراز گرايش گياهي )- قارچ شناسي – ويروس شناسي – باكتري شناسي – دكتري عمومي گروه پزشكي * * -   دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي

ايمني شناسي پزشكي

 

9

باكتري شناسي ( 5 ) ويروس شناسي (1)

   انگل شناسي و قارچ شناسي (1)بيوشيمي (1)

ژنتيك مولكولي (1)  ايمني شناسي (1)

كارشناسي ارشد ميكروبشناسي پزشكي – پاتوبيولوژي –   باكتري شناسي – بيولوژي سلولي و مولكولي -  قارچ شناسي – انگل شناسي – ويروس شناسي –  دكتراي عمومي گروه پزشكي و دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي

باكتري شناسي پزشكي 

 

10

جنين شناسي (2) فيزيولوژي غدد (1) بيولوژي سلولي و مولكولي (3) بافت شناسي غدد (2) آناتومي لگن و پرينه(2)

دكتري پزشكي عمومي - دامپزشكي - دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي و يا كارشناسي ارشد پرستاري - مامايي - فيزيولوژي - بيوشيمي باليني - ژنتيك انساني – ويروس شناسي پزشكي - ميكروب شناسي پزشكي- ايمني شناسي پزشكي - خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون - علوم تشريحي - بيولوژي (كليه گرايش ها)

بيولوژي توليد مثل

11

كليات بهداشت محيط (1) مسائل و تكنولوژي  آب و

فاضلاب (5 ) دفع مواد زائد جامد (2)  آلودگي هوا

وكنترل آن  (2 )

كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط –  مهندسي محيط زيست - مهندسي بهسازي –   مهندسي آب و فاضلاب

بهداشت محيط

 

12

بيوشيمي عمومي (ساختماني ) (4) فيزيولوژي عمومي (2 )           متابوليسم و اختلالات آن (4)

كارشناسي ارشد داروسازي-  بيوشيمي باليني – بيوشيمي -  شيمي (كليه گرايش ها) – علوم تغذيه –زيست شناسي (گرايش بيوشيمي )-دكتري عمومي پزشكي، دامپزشكي , داروسازي و دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي

بيوشيمي باليني

 

13

بهداشت باروري ( 4) بارداري و زايمان ( 3 ) بيماريهاي زنان و سرطانهاي شايع (3 )

كارشناسي ارشد در رشته مامايي - دكتري عمومي پزشكي - كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني با مدرك كارشناسي بهداشت عمومي- كارشناسي ارشد آموزش بهداشت با مدرك كارشناسي مامايي

بهداشت باروري

14

عوامل شيميايي محيط كار(4)عوامل فيزيكي محيط كار(4)ايمني درمحيط كار(5/2) مهندسي فاكتورهاي انساني(2) سم شناسي شغلي(5/2)

كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي(بهداشت صنعتي)-ارگونومي وسم شناسي

بهداشت حرفه اي

15

نظريه ها و كاربرد آن در پرستاري (5) اصول و              نظريه هاي مديريت و كاربرد آن در پرستاري (4)  اصول و نظريه هاي آموزش و كاربرد آن در پرستاري (3) آمار و پژوهش در پرستاري (3)

كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي آموزش يا مديريت خدمات پرستاري و يا رشته ها  وگرايش هاي مربوط كارشناسي ارشد هوشبري با ليسانس پرستاري

پرستاري

 

16

اپيدميولوژي و آمار حياتي ( 1) فيزيولوژي پزشكي ( 1) بيوشيمي و ژنتيك ( 2) ايمونولوژي و ميكروب شناسي (2)

دكتري عمومي پزشكي ، دندانپزشكي داروسازي دامپزشكي و مقاطع تخصصي و فوق تخصصي پزشكي و يا كارشناسي ارشد رشته هاي باكتري شناسي، بيوفيزيك ، فيزيولوژي ، ژنتيك انساني، بيوتكنولوژي پزشكي ، خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون، ويروس شناسي ، ميكروبيولوژي ، زيست شناسي با گرايش غير گياهي ، انگل شناسي - ايمونولوژي ، بيوشيمي و تغذيه – دكتري علوم آزمايشگاهي

پزشكي مولكولي

17

مباني پروتئوميكس (4)- بيولوژي سلولي و ملكولي(2) – روشهاي بيوشيمي و بيوفيزيك (2)- بيوانفورماتيك(2)

 

 

 

كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي بيوشيمي باليني ، شيمي ( گرايش هاي تجزيه و كاربردي ) ، زيست شناسي ( گرايش هاي سلولي و مولكولي ، ژنتيك ، بيوفيزيك ، ميكروبيولوژي ،بيوشيمي)‌ايمني شناسي پزشكي ، ميكروب شناسي پزشكي ، خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون ، فرآورده هاي بيولوژيك ، ويروس شناسي پزشكي ، بيوتكنولوژي ، فيزيولوژي ، نانوتكنولوژي پزشكي ، ژنتيك انساني ، دكتري عمومي گروه پزشكي ( پزشكي، دندانپزشكي ، داروسازي ، دامپزشكي ) زيست فناوري پزشكي ، نانوتكنولوژي ، دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي     

پروتئوميكس كاربردي

18

حشره شناسي پزشكي (2) مالارياي پيشرفته (2) ليشمانيوز پيشرفته (2) زيست شناسي (2) حشره كش ها، بيوشيمي آفت كشها و مبارزه با بندپايان (2) اصول سيستماتيك حشرات (1) اكولوژي حشرات (2) اپيدميولوژي بيماريهاي منتقله به وسيله بندپايان (2)

كارشناسي ارشد حشره شناسي پزشكي – انگل شناسي – زيست شناسي ( به غير از گرايش گياهي ) – دكتراي عمومي گروه پزشكي و دكتري حرفه اي آزمايشگاهي

حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين

19

آمار و روش تحقيق (1) آزمونهاي رواني (2) بنيادهاي بيولوژيكي و فيزيولوژيكي رفتار (1) روانشناسي رشد (1) نظريه هاي شخصيت و روان درماني (3)

آسيب شناسي رواني (2)

كارشناسي ارشد روانشناسي باليني روانشناسي شخصيت -روانسنجي و  رشته هاي روانشناسي (مشاوره ، تربيتي،  عمومي و      استثنائي ) – دكتري عمومي پزشكي

روانشناسي باليني

 

20

آمارو روش تحقيق (2)-روانشناسي نظامي(3)-روانشناسي سازماني(2)-روانشناسي اجتماعي (2)-شخصيت وروان درماني(2)-آسيب شناسي رواني(2)-آزمون هاي رواني وروانسنجي (2)

كارشناسي ارشد روانشناسي (كليه گرايشها)و دكتراي عمومي پزشكي

روانشناسي نظامي(رشته مختص كادر نظامي وانتظامي مي باشد)

21

بيوشيمي (2) ايمني شناسي (1) ميكروب شناسي (1)

زيست شناسي سلولي – مولكولي (3) ژنتيك (3)

 

كارشناسي ارشد باكتري شناسي، بيوشيمي، خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون، ايمني شناسي، ويروس شناسي، ژنتيك ، زيست فناوري پزشكي ( بيوتكنولوژي پزشكي)، بيوتكنولوژي كشاورزي –بيوتكنولوژي ميكروبي-مهندسي علوم دامي (گرايش ژنتيك)- زيست شناسي (كليه گرايشها)، انگل شناسي، ميكروب شناسي، قارچ شناسي، دكتراي عمومي رشته هاي پزشكي، دامپزشكي ، داروسازي و دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي

زيست فناوري پزشكي

22

ژنتيك پزشكي و باليني (3) ژنتيك سرطان (1) ژنتيك ايمني و ژنتيك جمعيت (1) سيتوژنتيك پزشكي(1) ژنتيك مولكولي و بيوشيميائي (2) مهندسي ژنتيك وبيوتكنولوژي مولكولي (2)

 

كارشناسي ارشد يا بالاتر در رشته ژنتيك – بيوشيمي-  ايمني شناسي – زيست شناسي (گرايش هاي علوم  سلولي و مولكولي – ژنتيك وبيوشيمي)-زيست فناوري پزشكي(بيوتكنولوژي پزشكي)- دكتري عمومي گروه پزشكي و يا متخصصان رشته هاي مختلف پزشكي -  دكتراي علوم آزمايشگاهي

ژنتيك پزشكي

 

23

رفتار سازماني ( 1)- نظام ارايه خدمات بهداشتي درماني (3)- برنامه ريزي راهبردي (1)- مديريت مالي و بودجه(1)- اقتصاد بهداشت(2)- اپيدميولوژي و روش تحقيق (2)

كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني – اقتصاد بهداشت ( تمام گرايش ها) – مديريت توانبخشي-رفاه اجتماعي-اپيدميولوژي – بهداشت محيط – بهداشت حرفه اي – آموزش بهداشت – MBA –مديريت اجرايي و دكتراي عمومي پزشكي – دندانپزشكي و داروسازي – دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي – دكتراي دامپزشكي

سياستگذاري سلامت

24

جامعه شناسي سالمندي(2 ) -روانشناسي سالمندي (2)-اپيدميولوژي مشكلات شايع سالمندي (2) -بيولوژي و فيزيولوژي سالمندي(2)- روش تحقيق و آمار حياتي(2)

 

 

كارشناسي ارشد رشته هاي سالمند شناسي –سلامت سالمندي-آموزش بهداشت-بهداشت عمومي-مديريت توانبخشي – مديريت خدمات بهداشتي درماني –مددكاري اجتماعي-بينايي سنجي-رفاه اجتماعي- روانشناسي باليني _ پرستاري – مامايي – فيزيوتراپي- شنوايي شناسي- كاردرماني-گفتار درماني- علو م تغذيه – علو م بهداشتي در تغذيه و دكتري عمومي پزشكي – دندانپزشكي و داروسازي

سالمند شناسي

25

 

نظريه هاي جامعه شناسي(2)-اقتصادعمومي(2)-روانشناسي اجتماعي(2)-آمار وروش تحقيق(2)-مديريت وبرنامه ريزي (2)

كارشناسي ارشد دركليه رشته هاي علوم پزشكي-علوم اجتماعي(كليه گرايش ها)-روانشناسي (كليه گرايش ها)-پژوهش علوم اجتماعي-علوم ارتباطات اجتماعي-ارتباطات اجتماعي(تحقيق درارتباطات اجتماعي)-برنامه ريزي رفاه اجتماعي وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري-دكتراي عمومي پزشكي

سلامت ورفاه اجتماعي

26

اصول ومباني بلايا وفوريت ها(2)-آمارزيستي  واپيدميولوژي بلايا وفوريت ها(2)-بهداشت و درمان دربلايا وفوريت ها(3)-نظام سلامت ايران وجهان (1)-تئوريهاي مديريت و اصول مديريت خدمات بهداشتي ودرماني(2)

 

كارشناسي ارشد كليه رشته هاي علوم پزشكي و دكتراي عمومي پزشكي-داروسازي –دندانپزشكي ودكتراي علوم آزمايشگاهي

سلامت دربلاياوفوريت ها

27

الكتروفيزيولوژي ( 4) علوم اعصاب شنوايی و تعادل( 3) درمان توانبخشي در آسيب هاي شنوايي و تعادل (3)

كارشناسي ارشد رشته شنوايي شناسي يا دكتري عمومي پزشكي

شنوايي شناسي

28

تشريح ( كالبد شناسي) (5) بافت شناسي (3)

جنين شناسي (3) تكنيك هاي ميكرو آناتومي (2)

بيولوژي سلولي و مولكولي  (2)

كارشناسي ارشد علوم تشريحي ( آناتومي ) – جنين شناسي-   بافت شناسي – دكتري عمومي پزشكي ، دندانپزشكي ، دامپزشكي

علوم تشريحي

 

29

تغذيه (5) بيوشيمي (3) فيزيولوژي (2)

كارشناسي ارشد رشته علوم تغذيه – علوم بهداشتي در تغذيه – علوم وصنايع غذايي-بيوشيمي باليني –مهندسي كشاورزي (گرايش صنايع غذايي)-دكتري عمومي پزشكي و دامپزشكي

علوم تغذيه 

 

 

30

نوروبيولوژي سلولي ( 2) نوروفيزيولوژي ( 3) نوروفارماكولوژي ( 2) نوروآناتومي(3)

دكتري عمومي پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي ، كارشناسي ارشد رشته هاي فيزيولوژي ، زيست شناسي ( با گرايش علوم سلولي و مولكولي ، علوم جانوري ، ميكروبيولوژي ، ژنتيك) ، ژنتيك انساني ، آناتومي ، سم شناسي ، بيوشيمي ، روانشناسي باليني ، فارماكولوژي –فيزيوتراپي-كاردرماني-گفتاردرماني-اعضاي مصنوعي

علوم اعصاب

31

ميكروبيولوژي مواد غذايي (2) شيمي مواد غذايي (2) تكنولوژي مواد غذايي (3) كنترل كيفي مواد غذايي (3)

كارشناسي ارشد در رشته هاي علوم و صنايع غذايي(كليه گرايش ها) ، شيمي مواد غذايي ، ميكروبيولوژي مواد غذايي ، مهندسي صنايع غذايي ، علوم غذايي- مهندسي كشاورزي (گرايش علوم و صنايع غذايي)

علوم و صنايع غذايي

32

فارماكولوژي (5) فيزيولوژي (2) بيوشيمي پزشكي (3)

 

كارشناسي ارشد فارماكولوژي – دكتري عمومي گروه پزشكي  دكتري حرفه اي علوم  آزمايشگاهي

فارماكولوژي

 

33

الكتروتراپي ( 2 ) تمرين درماني ( 3 ) اورتزوپروتز ( 1 ) ارزشيابي و اندازه گيري (2 ) فيزيولوژي كار ( 1 ) نوروفيزيولوژي عصب و عضله ( 3 ) بيومكانيك ( شامل طبيعي و غير طبيعي) ( 3 )

كارشناسي ارشد فيزيوتراپي - دكتري عمومي پزشكي

فيزيوتراپي

 

34

فيزيولوژي (4 ) فارماكولوژي (2) آناتومي (2)

بيوشيمي (2)

كارشناسي ارشد فيزيولوژي  –فيزيولوژي (انساني - جانوري و دام) -  زيست شناسي ( گرايش جانوري و سلولي و مولكولي) -   پرستاري  (  از جمله بيهوشي) - مامايي – دكتري عمومي گروه پزشكي

فيزيولوژي

 

35

رياضيات در فيزيك – آمار و احتمالات (1) فيزيك پزشكي ( بيوالكتريسيته – امواج صوتي و فراصوتي – جريانهاي پرفركانس - نوروديدگاني – اصول فيزيكي – دستگاههاي پزشكي و آزمايشگاهي) (3) فيزيك پرتوها  ( فيزيك راديولوژي ,  MRI   راديوتراپي – پزشكي  هسته اي و دوزيمتري) (3) فيزيك عمومي ( نور , الكتريسيته , مغناطيس ,ترموديناميك , مكانيك , الكترونيك پايه در سطح كارشناسي فيزيك ) (1) راديوبيولوژي و حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز ) (2)

كارشناسي ارشد رشته هاي فيزيك پزشكي – فيزيك – بيوفيزيك –

مهندسي پزشكي – مهندسي پرتوپزشكي – تكنولوژي راديولوژي –

پزشكي  هسته اي – دكتراي عمومي پزشكي

-پرتو پزشکی و مهندسی هسته ای(گرايش پرتو پزشکی)

 

فيزيك پزشكي  

 

 

36

فيزيولوژي پزشكي(انساني)(3)بيوشيمي عمومي (2)تغذيه و متابوليزم (2)فيزيولوژي ورزشي(2)آناتومي وكينزيولوژي(1)

كارشناسي ارشد رشته هاي فيزيولوژي – تربيت بدني_كاردرماني –فيزيوتراپي-بيوشيمي_بيولوژي ملكولي-علوم تشريحي و دكتري عمومي داروسازي – پزشكي و دندانپزشكي

فيزيولوژي ورزشي

37

قارچ شناسي (6) تك ياخته شناسي پزشكي (1)               باكتري شناسي (1) ايمني شناسي (2)

كارشناسي ارشد قارچ شناسي پزشكي – باكتري شناسي – انگل شناسي – پاتوبيولوژي – دكتري عمومي پزشكي – داروسازي – دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي

قارچ شناسي پزشكي

38

روانشناسي و روانپزشكي ( 1)  كاردرماني اختلالات ذهني رواني - اجتماعي ( 4) آناتومي و بيومكانيك ( 1) كاردرماني اختلالات جسماني و حرفه اي ( 4)

 

 

كارشناسي ارشد كاردرماني

كار درماني

39

نورولوژي در گفتار و زبان (2)- زبان شناسي نظري و باليني (3)- مشاوره در اختلالات گفتار و زبان(2)- آسيب شناسي و درمان اختلالات رشدي گفتار و زبان(4)- آسيب شناسي و درمان اختلالات اكتسابي گفتار و زبان(4)

كارشناسي گفتار درماني به انضمام مدرك كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي گفتار درماني ، زبانشناسي و كودكان استثنايي

گفتار درماني

40

تئوريهاي مديريت (3) برنامه ريزي در نظام بهداشت  و درمان (2) آمار زيستي (1) سازمان و مديريت بهداشت و درمان (2) اقتصاد بهداشت و درمان (2)

كارشناسي ارشد در رشته مديريت خدمات بهداشتي و  درماني – مديريت بيمارستان – اقتصاد بهداشت –مديريت توانبخشي-رفاه اجتماعي- دكتراي عمومي گروه پزشكي

 

مديريت خدمات بهداشتي و درماني

 

41

مديريت اطلاعات بهداشتي درماني (3 ) اطلاع رساني پزشكي (2) فن آوري اطلاعات سلامت(3)

تئوريهاي مديريت (2)

آموزش مدارك پزشكي – كتابداري و اطلاع رساني پزشكي – مديريت خدمات بهداشتي و درماني-مديريت توانبخشي-رفاه اجتماعي-مددكاري اجتماعي- فناوري اطلاعات

مديريت اطلاعات بهداشتي و درماني

42

نظريه هاي مددكاري اجتماعي (5/5) روش تحقيق و             آمار (3) مديريت و برنامه ريزي (2) مسائل و                  آسيب هاي اجتماعي (5/4)

كارشناسي ارشد مددكاري اجتماعي – مديريت خدمات اجتماعي – رفاه اجتماعي

مددكاري اجتماعي

43

اختلالات روانپزشكي (2)- روانشناسي پايه و باليني (2)- نوروفارماكولوژي (2)- اپيدميولوژي و آمار (1)- نوروفيزيولوژي (2)- جامعه شناسي (1)

دكتراي تخصصي روانپزشكي – دكتراي تخصصي اعصاب داخلي – دكتراي عمومي پزشكي – داروسازي و دندانپزشكي

مطالعات اعتياد

44

ابزاردقيق پزشكي(2)-پردازش سيگنال وتصوير ديجيتال(4)-رياضيات مهندسي وآمار واحتمال(3)

كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي- مهندسي برق (كليه گرايش ها)- فيزيك (كليه گرابش ها)- اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي – گفتار درماني – كاردرماني – ارگونومي – فيزيك پزشكي – انفورماتيك پزشكي – كامپيوتر( كليه گرايشها) – فناوري اطلاعات - شنوايي شناسي – بينايي سنجي – فيزيوتراپي ورزشي – فيزيوتراپي – مهندسي پرتوپزشكي و دكتراي عمومي پزشكي

مهندسي پزشكي

45

علوم تشريحي شامل آناتومي و جنين شناسي (1)

بافت شناسي(2)- فيزيولوژي سلول (1)- بيولوژي سلولي و مولكولي (2)- مباني مواد( 2)- بيوفيزيك (1)- بيوشيمي ماكرومولكول ها (1)

كارشناسي ارشد علوم تشريحي (آناتومي ، بافت شناسي و جنين شناسي ) ، زيست شناسي ( گرايش هاي علوم سلولي و مولكولي ، ژنتيك ، ميكروبيولوژي ، بيوشيمي و بيوفيزيك)، بيوتكنولوژي ، ايمني شناسي پزشكي ، مهندسي پزشكي ( كليه گرايشها)- فيزيولوژي ، بافت شناسي ، فارماكولوژي ، بيوپليمر ، بيومواد ، بيوشيمي باليني ، ژنتيك انساني – خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون – فيزيك پزشكي- نانوتكنولوژي – نانوتكنولوژي پزشكي و زيست فناوري پزشكي و دكتراي عمومي پزشكي – داروسازي و دندانپزشكي – دامپزشكي و دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي

مهندسي بافت

46


 

نانوفن آوري زيستي (3)- بيوشيمي (2) - شيمي تجزيه دستگاهي ( 1)-  زيست شناسي سلولي – مولكولي وفيزيولوژي (2) - بيوفيزيك ( 2)

 

 

 

 

 

كارشناسي ارشد نانوفنآوري پزشكي - نانوتكنولوژي پزشكي - فيزيك ( همه گرايش ها) - شيمي ( همه گرايش ها) – مهندسي شيمي – زيست شناسي ( همه گرايش ها )-  مهندسي مواد ( كليه گرايش ها) –مهندسي نساجي- بيوتكنولوژي – ايمني شناسي -0 اعضاي مصنوعي  - انگل شناسي - بيوشيمي - بهداشت حرفه اي - حشره شناسي پزشكي - ژنتيك انساني – علوم تغذيه – علوم و صنايع غذايي - علوم بهداشتي در تغذيه – فيزيولوژي – فيزيوتراپي – قارچ شناسي – ميكروب شناسي – ويروس شناسي پزشكي  مهندسي بهداشت محيط –

فيزيك پزشكي - سم شناسي - هماتولوژي - مهندسي پزشكي - دكتراي عمومي پزشكي – دندانپزشكي و داروسازي-دكتراي حرفه اي دامپزشكي

نانوفن آوري پزشكي

 

47

ويروس شناسي (6) ايمني شناسي (1) بيوشيمي            عمومي (1) بيولوژي سلولي و ژنتيك مولكولي (1)

آمار حياتي و اپيدميولوژي  (1)

كارشناسي ارشد ويروس شناسي – پاتوبيولوژي – باكتري شناسي - علوم آزمايشگاهي - دامپزشكي – ايمني شناسي – بيولوژي سلولي و مولكولي – ميكروب شناسي – دكتري حرفه اي گروه پزشكي  - دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي

ويروس شناسي پزشكي

 

 

48

هماتولوژي ( 4) ايمنوهماتولوژي و بانك خون( 2)

ايمني شناسي ( 2) بيولوژي سلولي و مولكولي ( 2)

كارشناسي ارشد هماتولوژي – علوم آزمايشگاهي – پاتوبيولوژي – بيوشيمي – ايمني شناسي – دكتري عمومي گروه پزشكي و دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي

هماتولوژي

49

اصول برنامه ريزي درسي درعلوم پزشكي(1)طراحي آموزشي درعلوم پزشكي(2)نظريه هاي يادگيري وروش هاي تدريس(2)-ارزيابي وارزشيابي آموزشي(2)روش هاي تحقيق درآموزش ونظام سلامت(2)مديريت آموزش عالي(1)

كارشناسي ارشد كليه رشته هاي علوم پزشكي وكارشناسي ارشد علوم تربيتي درسه گرايش برنامه ريزي آموزشي –برنامه ريزي درسي وتكنولوژي آموزشي-دكتراي عمومي پزشكي – داروسازي -ودندانپزشكي- كارشناسي ارشدمديريت آموزشي

آموزش پزشكي

50

زیست شناسی عمومی (1)- بیو شیمی (2) – ایمنی شناسی(2)- کلیات میکروب شناسی(2)- باکتری شناسی پزشکی(3)

کارشناسی ارشد میکروب شناسی – میکروب شناسی مواد غذایی- زیست شناسی(گرایش میکروب شناسی)- انگل شناسی پزشکی-ایمنی شناسی پزشکی- حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین-زیست فناوری پزشکی(بیو تکنولوژی پزشکی)- بیوشیمی بالینی- سم شناسی و دکترای عمومی پزشکی – داروسازی- دندانپزشکی و دامپزشکی

توکسین های میکروبی

51

*دكتري عمومي گروه پزشكي شامل پزشك- دندانپزشك- داروساز و دامپزشك مي باشد .
- دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي ارشد يا دكتراي عمومي واحدهاي ضروري براي شروع دوره دكتراي تخصصي (Ph.D.) را نگذرانده باشند، در صورت قبولي بايد بر اساس آئين نامه ، قبل از شروع دوره واحدهاي پيش نياز را بگذرانند.


تذكرات:

1- در رشته هايي كه دانشجو به صورت مشترك بين دو دانشگاه پذيرش مي شود ، فرد پذيرفته شده دانشجوي دانشگاه مبدا (اول ) خواهد بود، ضمنا دانشجو بايد آمادگي داشته باشد تا تمام يا قسمتي از دوره آموزشي يا پژوهشي خود را (براساس تفاهم نامه بين دانشگاه ها)در هر محل كه دانشگاهها تعيين مي نمايند بگذراند.

2- درهررشته محل عدداول ظرفيت عادي دانشگاه وعدد دوم ظرفيت پذيرش مازاد طبق آيين نامه مربوطه مي باشد.(از‌راست به چپ)

3- تذكر مهم : داوطلبان بايد به اطلاعيه هاي تكميلي تغيير ظرفيت پذيرش توجه ويژه اي نمايند.

4-در دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله پذيرش شامل :الف -داوطلبان آزاد بسيجي :شامل داوطلبان استخدام نيروهاي مسلح با ارائه گواهي عضويت.

ب-بسيجي فعال: داوطلبان رسمي سپاه،شامل داوطلبان استخدام رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا ارائه گواهي عضويت رسمي سپاه .

داوطلبان ساير نيروهاي مسلح : شامل داوطلبان استخدام رسمي ارتش ،نيروي انتظامي و وزارت دفاع با ارائه گواهي عضويت رسمي .
 


جدول شماره 2- دانشگاههاي پذيرنده دانشجو در مقطع دكتري تخصصي(Ph.D) رشته هاي مختلف گروه پزشكي سال تحصيلي 90-89
 

رديف

رشته

نام دانشگاه علوم پزشكي يا مركز پذيرنده دانشجو

 
 

1

اقتصاد سلامت

ايران

2

اخلاق پزشكي

تهران مشترك باشيرازوشهيدبهشتي–  شيرازمشترك باتهران وشهيدبهشتي– شهيدبهشتي مشترك باشيرازوتهران 

 

3

آموزش پزشكي

اصفهان-ايران-شهيدبهشتي

 

4

آموزش بهداشت

ايران– تهران– يزد– اصفهان -شهيدبهشتي.

 

5

آمار زيستي

اصفهان -تهران– شيراز– همدان-شهيدبهشتي

 

6

اپيدميولوژي

تهران - شهيدبهشتي –ايران(2-1)-كرمان 

 

7

اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي

علوم بهزيستي– ايران 

 

8

انگل شناسي پزشكي

اهواز– ايران–اصفهان- تهران - كرمان 

 

9

ايمني شناسی پزشكي

ايران- اصفهان -تهران دانشكده بهداشت -تهران دانشكده پزشكي -مشهد 

 

10

بيوشيمي  باليني 

اصفهان- تهران–شيراز -كرمان 

 

11

بهداشت حرفه اي

تهران–– همدان.

 

12

بيولوژي توليدمثل

شهيدبهشتي– يزد– تهران– ايران 

 

13

باكتري شناسي پزشكي

اصفهان -ايران- تهران دانشكده پزشكي-تهران دانشكده بهداشت- شهيدبهشتي - كرمان

 

14

بهداشت محيط

ايران– تهران– اصفهان 

 

15

بهداشت باروري

تهران– شهيدبهشتي– مشهد  – اصفهان -شاهرود

16

پروتئوميكس كاربردي

شهيدبهشتي 

17

پرستاري

اهواز– ايران– تبريز– تهران– شيراز– شهيدبهشتي– كرمان  - مشهد– علوم بهزيستي توانبخشي– بقيه ا...(زن-مرد)- اصفهان

 

18

پزشكي مولكولي

تهران– ايران اصفهان-شهيدبهشتي –گلستان -قزوين-كردستان-همدان-زنجان-شهركرد

19

حشره شناسي پزشكي ومبارزه با نا‌قلين

تهران 

20

خون شناسي آزمايشگاهي وبانك خون(هماتولوژي)

انتقال خون-ايران 

 

21

روانشناسي باليني

ايران– علوم بهزيستي وتوانبخشي -شهيدبهشتي 

 

22

روانشناسي نظامي

بقيه اله(مرد) 

 

23

زيست فن آوري پزشكي

انستيتو پاستور ايران  -  تهران  - تبريز  –بقيه اله(زن-مرد)_شهيدبهشتي-مشهد-سمنان 

 

24

ژنتيك پزشكي

تهران (5-0)–انستيتوپاستورايران مشترك با تهران-علوم بهزيستي وتوانبخشي 

 

25

سياست گذاري سلامت

تهران– ايران

 

26

سالمندشناسي

علوم بهزيستي وتوانبخشي مشترك با ايران

 

27

سلامت ورفاه اجتماعي

علوم بهزيستي وتوانبخشي

 

28

سلامت در بلايا وفوريت ها

تهران-ايران

 

29

شنوايي شناسي

ايران– تهران– علوم بهزيستي 

 

30

علوم اعصاب

ايران – تهران– كرمان– بقيه اله(مرد)- شهيدبهشتي

 

31

علوم تشريح

اصفهان -ايران–تهران- تبريز-بقيه اله(زن-مرد)-اهواز-كرمان

 

32

علوم تغذيه

ايران - شيراز– تهران -اصفهان-اهواز-تبريز-شهيدبهشتي

 

33

علوم وصنايع غذايي(گرايش كنترل كيفي وبهداشتي)

شهيدبهشتي

 

34

فارماكولوژي

ايران –اصفهان – تبريز – مشهد – شيراز –شهيدبهشتي– اهواز

 

35

فبزيولوژي

اهواز– ايران– تبريز– بقيه اله(مرد- زن)- شهيدبهشتي - اصفهان -سمنان-مشهد-شيراز

 

36

فبزيوتراپي

ايران)– تهران)–علوم بهزيستي وتوانبخشي –شهيدبهشتي 

 

37

فيزيك پزشكي

مشهد-اصفهان-اهواز-ايران 

 

38

قارچ شناسي پزشكي

تهران– مازندران 

 

39

كاردرماني

علوم بهزيستي وتوانبخشي– ايران

 

40

گفتار درماني

ايران مشترك باتهران– تهران مشترك باايران– علوم بهزيستي توانبخشي

41

مديريت خدمات بهداشتي درماني

ايران– تهران

42

مديريت اطلاعات بهداشتي درماني

ايران - شهيدبهشتي -تهران

 

43

مددكاري اجتماعي

علوم بهزيستي

 

44

مهندسي بافت

ايران– تهران

 

45

مهندسي پزشكي(گرايش بيوالكتريك)

تهران -اصفهان

 

 

46

مطالعات اعتياد

تهران

 

47

نانو فن آوري پزشكي

تهران مشترك باشهيدبهشتي– شهيدبهشتي مشترك باتهران .

 

48

ويروس شناسي پزشكي

ايران  –تهران

 

49

انفورماتيك پزشكي

شهيدبهشتي مشترك باتهران -تهران مشترك با شهيدبهشتي

 

50

فيزيولوژي ورزش

بقيه اله(مرد)

 
51

توکسین های میکروبی

بقيه اله  


برنامه زمان بندي اجراي آزمون دكتري تخصصي (Ph.D.) رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت، طب سنتي و مواد دنداني سال تحصيلي 90-89

برنامه

تاريخ

مهلت ثبت نام و ارسال مدارك اسكن شده

4/6/89الي 24/6/89

توزيع كارت بصورت اينترنتي

4/8/89 لغايت 5/8/89

آزمون

6/8/89

اعلام كليد اوليه      ساعت 18 به بعد

10/8/89

مهلت ارسال اعتراض به سوالات آزمون فقط به صورت اينترنتي

14/8/89

اعلام كليد نهايي    ساعت 18 به بعد 

25/8/89

اعلام اسامي پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون(دو برابر ظرفيت) و انتخاب محل تحصيل از طريق اينترنت

28و29/9/89

مصاحبه (مرحله دوم آزمون)

11/10/89 لغايت 16/10/89

اعلام نتايج نهايي آزمون   ساعت 18 به بعد

4/11/89

صفحه اصلی


داوطلبان در صورت داشتن هرگونه سوال يا مشكل در زمان ثبت نام مراتب را به آدرس Phd89@sanjeshp.ir ارسال نمايند.پاسخ سوالات در قسمت سوالات رايج درج خواهد شد.