`
 

بسمه تعالي

برگه راهنماي داوطلبان شركت كننده در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال90

ضمن آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان گرامي ، توجه شما را به نكات زير جلب مي نمايد :

1-مدت زمان پاسخگوئي براي كليه رشته ها160 دقيقه و به تعداد160 سؤال مي باشد . البته تعداد سوال در رشته هاي آمارزيستي 110 سوال – فيزيك پزشكي 140 سوال– مهندسي پزشكي 130 سوال مي باشد.

2- داوطلبان بايستي حداقل يك ساعت قبل از شروع آزمون در محل برگزاري آزمون حضور داشته باشند.

3- سوالات آزمون كليه رشته ها بصورت تستي چهارجوابي بوده و به هر پاسخ صحيح 3 نمره و براي هر پاسخ غلط يك نمره منفي تعلق مي گيرد. در صورت تصميم به تغيير پاسخ هر سوال در برگه پاسخنامه ، داوطلب مي بايست پاسخ قبلي را كاملا با پاك كن پاك نمايد. بديهي است هرگونه خدشه و آسيب به پاسخنامه در تصحيح آن تاثير داشته و مسئوليت آن بعهده داوطلب مي باشد.

4- براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن كارت ورود به جلسه، كارت ملي يا شناسنامه عكسدار داوطلب ،اصل فيش بانكي، مدادمشكي نرم ، مدادتراش، پاك كن و سنجاق (جهت الصاق كارت به سينه) الزامي است. (و يك قطعه 4 * 3 كه در صورت لزوم ارائه گردد) . از ورود داوطلبان فاقد كارت ورود به جلسه و كارت شناسايي (كارت ملي يا شناسنامه) ، به جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهدآمد.

5- نظر به اينكه محلي براي دريافت كيف و موبايل و ساير وسايل در نظر گرفته نشده؛ لذا داوطلبان از آوردن هرگونه وسايل بجز موارد بند 4، جداً خودداي نمايند. همراه بودن هرگونه كاغذ، جزوه ، كتاب ، كاغذ، تلفن همراه ، هرگونه وسيله محاسباتي و الكترونيكي و مخابراتي (از قبيل پيجر ، mp4 ، mp3 ، بي سيم و ..... حتي بصورت خاموش) كيف و وسايل اضافي ديگردر جلسه آزمون به منزله تقلب بوده و با خاطي مطابق مقررات برخورد خواهد شد .

6- درصورت حضور فرد ديگري بجاي داوطلب اصلي در جلسه آزمون ، فرد جايگزين به مراجع قضايي تحويل گرديده و شخص داوطلب مطابق مقررات با محروميتهاي شديدي مواجه خواهد شد .

تبصره مهم : قانون رسيدگي به تخلفات در آزمونها مصوب 1384 : استفاده از هرگونه وسيله غير مجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه دار موجب محروميت از گزينش علمي در آزمون همال سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد مي شود.

7-در صورتي كه اطلاعات و مشخصات مندرج بر روي كارت نياز به تصحيح داشته باشد، روي كارت ورود به جلسه با خودكار قرمز تصحيح شده و قبل از آزمون با مسئول رفع نقص هماهنگي لازم را بعمل آورد.

8- انجام هرگونه عملي كه منجر به ايجاد بي نظمي در حوزه برگزاري گردد تخلف محسوب شده و با خاطي بشدت برخورد خواهدشد .

9- پس از پايان آزمون دفترچه سؤالات در اختيار داوطلب قرار مي گيرد. لذا قبل از اتمام آزمون در صورت خروج از جلسه آزمون دفترچه به مراقب مربوطه تحويل داده شود.

10- كليد اوليه سوالات كليه رشته ها در تاريخ 8/4/90 از ساعت 18 عصر به بعد در شبكه اينترنت به همين آدرس قرار خواهد  گرفت. در صورتيكه نسبت به هر يك از سوالات با كليد اعلام شده اعتراضي وجود داشته باشد.داوطلب مي تواند اعتراض خود را حداكثر تا پايان ساعت 14 تاريخ 10/4/90 براساس فرم اعتراض اعلام شده در همين سايت، فقط بصورت اينترنتي ارسال نمايد. بديهي است به اعتراضاتي كه پس از انقضاي مهلت و يا به صورت دستي ارسال گردند به هيچ وجه ترتيب اثر داده نميشود.

11- داوطلبان رشته هاي پرستاري –پرستاري مراقبت هاي ويژه و مامايي توجه نمايند قبل از شروع پاسخگويي به سوالات، حتما" نوع دفترچه ( الف و ب ) و نوع پاسخنامه را كه توسط كامپيوتر در برگ پاسخنامه درج شده است كنترل نموده و در صورت مغايرت، به مسئولان آزمون اطلاع دهيد.

12- داوطلبان دقت نمايند جهت انتخاب محل تحصيل براساس جدول زير ،انتخاب خود را انجام دهند.

توجه مهم: اعلام مي داردظرفيت هاي اعلام شده در جدول زير،ظرفيتهاي توافقي اوليه بوده و متعاقباًظرفيت هاي جديد افزايش يافته و در تاريخ 15 تيرماه اعلام مي گردد. و در صورت افزايش رشته محل پذيرش (علاوه بر دانشگاه هاي اعلام شده) جهت ويرايش انتخاب همان رشته ، دستورالعمل لازم در همان تاريخ اعلام مي شود.

13- فقط داوطلبان رشته فيزيك پزشكي، راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي، بهداشت محيط، بهداشت حرفه اي و مهندسي پزشكي مجاز به استفاده از ماشين حساب با يكي از مدلهاي زير (بدون قابليت برنامه ريزي) مي باشند:

Sharp : EL 512 , EL 531 , EL 520 , 531

Casio : 82 ms , 82 ES , Fx 260 , Fx 82 , Fx 570

لازم به ذكر است كه كليه داوطلبان اين رشته ها ملزم به ثبت مشخصات ماشين حساب مورد استفاده خود در جلسه آزمون مي باشند . متعاقباً مدلهاي مورد استفاده در كميته تخصصي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و درصورت مغايرت با مشخصات اعلام شده ،‌فرد خاطي با عنوان متخلف محسوب شده و طبق قوانين هئيت بدوي رسيدگي به تخلفات آزمونها برخورد خواهد شد .

14- به داوطلبان توصيه مي‏شود كه مندرجات برگه راهنما را دقيقاً مطالعه نمايند و با توجه به شماره داوطلبي و آدرس حوزه‏هاي امتحاني كه بر روي كارت شركت در آزمون درج گرديده است حوزة امتحاني خود را شناسائي نمايند.

15- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس مي‌باشد يا عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله فاقد مهر بودن عكس، واضح نبودن عكس و ... مي‌باشد ضروري است با همراه داشتن يك قطعه 4 * 3 و كارت شناسايي ملي يا شناسنامه عكسدار به نماينده مركز سنجش آموزش پزشكي مستقر در حوزه امتحاني مراجعه نموده و موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد.

16- متقاضيان واجد شرايط استفاده از آيين  نامه استعداد درخشان ضمن مطالعه مفاد اطلاعيه شماره 9 اين مركز مندرج در همين سايت، الزاما جهت تاييد و معرفي از طريق دانشگاه، مي بايست از تاريخ 15/4/90 لغايت 25/5/90 به دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي خود مراجعه نمايند. بديهي است در صورت عدم معرفي داوطلب از سوي دانشگاه، مركز سنجش آموزش پزشكي مسئوليتي را بعهده نمي گيرد.

17- جهت اطلاع از اطلاعيه هاي بعدي به تقويم زماني مندرج در دفترچه ثبت نام مراجعه شود.

 

 دانشگاهها و مراكز پذيرنده دانشجو

1- در رشته هايي كه دانشجو به صورت مشترك بين دو دانشگاه پذيرش مي شود ، فرد پذيرفته شده دانشجوي دانشگاه مبدا (اول ) خواهد بود، ضمنا دانشجو بايد آمادگي داشته باشد تا تمام يا قسمتي از دوره آموزشي يا پژوهشي خود را در هر محل كه براساس تفاهم نامه ي بين دانشگاهها تعيين ميگردد، بگذراند.

**2-رشته هاي مربوط به دانشگاه آزاد تابع قوانين ومقررات دانشگاه مربوطه بوده وداوطلبان جهت كسب اطلاعات ميبايست به آن دانشگاه مراجعه نمايند.

3-دررشته هاي مربوط به بقيه اله صرفا داوطلبان رسمي سپاه ونيروهاي مسلح مجاز به انتخاب اين رشته ها مي باشند.

4- داوطلبان توجه داشته باشند كه اطلاعات لازم در خصوص گرايش هاي مختلف در هر رشته توسط گروههاي آموزشي دانشگاه تعيين مي شود.

5-مركزقلب وعروق شهيد رجايي -سازمان انتقال خون ايران-موسسه رازي -دانشگاه هاي علوم پزشكي شهيد بهشتي-تبريزتعهدي در قبال خوابگاه دانشجويي ندارند.

6- در رشته امتحاني روانشناسي باليني (رديف 24)؛ دانشگاه علوم پزشكي ارتش در صورت عدم تكميل ظرفيت پذيرش توسط واجدين شرايط نيروهاي مسلح، از ساير داوطلبان عادي نيز دانشجو مي پذيرد. لذا داوطلبان اين رشته مي توانند دانشگاه مذكور را انتخاب نمايند.

توجه مهم: اعلام مي داردظرفيت هاي اعلام شده در جدول زيرظرفيتهاي توافقي اوليه بوده و متعاقباًظرفيت هاي جديد افزايش يافته و در تاريخ 15 تيرماه اعلام مي گردد. و در صورت افزايش رشته محل پذيرش (علاوه بر دانشگاه هاي اعلام شده) جهت ويرايش انتخاب همان رشته ، دستورالعمل لازم در همان تاريخ اعلام مي شود.

جدول ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد رشته هاي مختلف گروه پزشكي دانشگاه¬هاي علوم پزشكي كشور سال تحصيلي 91-90
 

رديف

رشته

نام دانشگاه علوم پزشكي يا مركز پذيرنده دانشجو و ظرفيت پذيرش

جمع

1

آمار زيستي

تهران ( 13 )-شيراز (8 ) -شهيد بهشتي (6 ) اصفهان (5) - همدان ( 8) - مازندران (5 ) كرمان (6)- مشهد(5 )- علوم بهزيستي و توانبخشي (4)-يزد(4)-شهركرد(4)- كرمانشاه (5)

73

2

آموزش بهداشت

تهران (15  ) – يزد(10)  - اصفهان ‌(5 )- زاهدان(4 ) -  شهيدبهشتي ( 5 )-  شيراز ( 3) مشهد ( 7)- همدان ( 6 )- تبريز(5)- كرمان(4)-اهواز(6)-شهركرد(4)- اراك(5)-بندرعباس(5)

87

3

آموزش پزشكي

كرمان ( 6 )- مشهد ( 6 )- شيراز ( 6 ) -اصفهان(8)

26

4

اپيدميولوژي

تهران ( 12 ) -شيراز (4) - كرمان (6 ) شهيدبهشتي (4)- اصفهان (5 )- همدان (4) -رفسنجان مشترك با كرمان(3)- يزد(5)-ايلام (4)

48

5

ارگونومي

تهران(5)-علوم بهزيستي (7)- شهيدبهشتي (5)-شيراز(2)-همدان(4)-اروميه(4)-تبريز(5)

33

6

اعضاء مصنوعي و وسايل كمكي

 

تهران (4) -علوم بهزيستي (5)-اصفهان(8)

17

7

ارزيابي فناوري سلامت

تهران (8)

8

8

اقتصاد بهداشت

شاهد (5) – تهران( 10 ) شيراز( 4)- كرمان مشترك با دانشگاه شهيدبا هنر(6)

25

9

انفورماتيك پزشكي 

شهيدبهشتي (5 ) تهران(10)-  مشهد(6)-شيراز(4)-تربيت مدرس(7)

32

10

انگل شناسي

اهواز(4)-تهران ( 15 ) - شهيد بهشتي( 4) - مازندران (4 ) –همدان ( 4)- تبريز( 5)- اروميه ( 4)- اصفهان (4)شيراز(3 ) - زابل مشترك بازاهدان(4)-زاهدان مشترك بازابل (4)-مشهد(2)-كرمان(4)-زنجان(4)-كاشان(3)-شهركرد(4)-قزوين مشترك بازنجان(4)

76

11

ايمني شناسی

تهران (6)- اصفهان ( 4)- شاهد (6)- مازندران (3 )- كرمانشاه(4)- يزد(4)- كرمان(2)-شهركرد(3 ) شهيدبهشتي(6) -اهواز(4) - تبريز( 5)- شيراز(8 )-سمنان(4)-مشهد(10)

69

12

بهداشت و ايمني موادغذايي

تهران (6 ) اصفهان(4)-يزد(6)

16

13

بينايي سنجی

مشهد (8 )- تهران(6 ) – شهيدبهشتي (5 )

19

14

بيوشيمي  باليني

 

اصفهان(3)-تهران (12)-رفسنجان( 4) - شهيدبهشتي(9)- مازندران(2 )- يزد(4)- بابل ( 5)- زاهدان(4)- همدان(6)-اروميه(4)-گلستان(8) -زنجان(4)-شيراز(4)- مشهد(6)- اهواز(5)-اردبيل(4)-ياسوج(4)-تبريز(5)-شهركرد(4)-اراك مشترك باهمدان(2)

99

15

پرستاري

اهواز (11) تبريز (8) -تهران (30)  -شيراز (12)- شهيد بهشتي (12) -کرمان (8)- گيلان ( 15)-مشهد (10 )- علوم بهزيستي (10)- اصفهان (12 ) اروميه(8) همدان(12)-كاشان(5) گناباد(5)- بيرجند(5)-بوشهر(6)-سبزوار(4)-ياسوج(4)

185

16

پرستاري مراقبت هاي ويژه

شيراز(2)- گيلان(5 )- كرمان(6 )- همدان(8)- تهران(10)- اروميه(5)- كرمانشاه (7)- مشهد(5)- مازندران(5 )- اصفهان( 5)- يزد(7)- زنجان (5)- مركزآموزشي و درماني و تحقيقاتي قلب و عروق شهيدرجايي(20) - گلستان(4)- سمنان( 5)-كاشان (3 )- شهيدبهشتي (6 ) شاهدباهمكاري يكي ازدانشگاه هاي تهران(8)- لرستان(5)- قزوين(4) ارتش(پرسنل نيروهاي مسلح4نفر)-اراك(4)-سبزوار(3)

128

17

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

تهران (5) شهيدبهشتي (6 ) تبريز (5)-كرمان( 4 ) اصفهان(3) مشهد(5 )-بابل(4)-شيراز(2)-

34

18

پرستاري سالمندي

شيراز(2)-تهران(3)

8

19

تكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي MRI

شهيدبهشتي (5)

5

20

حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين

تهران (15) شيراز (3)-اروميه مشترك باتهران(5)-زنجان(3)

28

21

خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژی)

تهران (8) -انتقال خون (8) -مشهد(4) -تبريز(5)

25

22

راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي

تهران(6)- شهيدبهشتي (5)- بابل (3) شيراز( 5 )

19

23

رفاه اجتماعی

علوم بهزيستي(8)

8

24

روانشناسي باليني

علوم بهزيستي (6) - شهيد بهشتي (5)- شيراز( 5)-زاهدان(5)- ارتش مشترك بابقيه اله (پرسنل `نيروهاي مسلح 4نفرمرد) تهران(13) كرمانشاه(3)-زنجان(5)

46

25

زيست فناوري پزشكي

تهران (4 ) قزوين(4)-اراك(4)-همدان(4)-گلستان(6)- شيراز(3)-تبريز(5)-انتقال خون(6)-اصفهان(4)-زنجان(4)

44

26

ژنتيك انساني

اصفهان(4)- علوم بهزيستی (8)  –مشهد (6) شهيدبهشتي(3 ) - يزد(4)- بابل مشترك با تهران( 3) شهركردمشترك باتهران(4)-گلستان مشترك باتهران(4)-شيرازمشترك باشهيدبهشتي(3)-تبريز(5)-زنجان(4)-تهران(10)-بندرعباس مشترك بايزد(4)

 

62

27

سلامت و رسانه

شيراز(3 )

3

28

سم شناسی

اهواز(4) مازندران(4)- شيراز(4) -اصفهان(3)-مشهد(6)

21

29

شنوايي شناسي

تهران (8)-شهيدبهشتي(7)

15

30

علوم بهداشتی در تغذيه

تهران ( 10)- يزد (5) تبريز(5)-قزوين(6)-اصفهان(5)

31

31

علوم تشريح

اهواز(3)-شيراز (4) - شهيد بهشتي (5) - مشهد (4)-  قزوين (4)- تهران(9)- كرمانشاه(4)- زاهدان (4) كاشان(4) يزد(3)- مازندران(3)-همدان(3)-گيلان(5)-اصفهان(4)-سمنان مشترك باتهران (4)ايلام(4)-اروميه با همكاري تبريز(5)-ياسوج مشترك با شيراز(3)-كردستان مشترك با همدان(4)-تبريز(5)-كرمان(4)

88

32

علوم تغذيه

تبريز(8)-تهران(15)  - شهيد بهشتي (9) مشهد ( 10)- اصفهان ( 5) اهواز(4)-شيراز(4)-اروميه(3)

60

33

علوم و صنايع غذايي

شهيد بهشتي (6 )- تبريز (6)

12

34

فيزيک پزشکی

اهواز (4) -تهران (13) -مشهد (6) - اصفهان (8)  - تبريز (5)- شيراز(5)-كرمانشاه(3)-سمنان (4)

48

35

فناوري اطلاعات سلامت

 

تهران (11) - اصفهان (4)- كاشان(6)- شيراز (4)-تبريز(4)

29

36

فيزيوتراپي

تهران (12) -شيراز (5) -شهيد بهشتي (7) علوم بهزيستي (7) -   اهواز(8)-سمنان(5)-اصفهان(4)

48

37

فيزيوتراپي ورزشي

تهران (8) شيراز(4)

12

38

فيزيولوژي

اصفهان(4)-اهواز (4) -  تبريز (5 )  -شيراز ( 4 )  - شاهد(6) - مشهد (6 )- كاشان (4) اراك (5)-  تهران(5) - شهيدبهشتي ( 3)- زنجان(4 )- سمنان(4)-همدان(4)-اروميه(5) يزد (4)-رفسنجان(4)-زاهدان(4)-كرمان(6)- بندرعباس مشترك باتهران(4)

81

39

قارچ شناسی پزشكي

تهران (9  ) - مازندران(4 ) شيراز(2)- اهواز (4)-كرمان(2)-اصفهان(4)

25

40

کاردرمانی

علوم بهزيستي (10) –شهيدبهشتي (7)-تهران(8)

25

41

کتابداری و اطلاع رسانی  پزشكي

تهران(14)- اصفهان ( 6 ) كرمان(6 )-بوشهر(3)-تبريز(5)-شهيدبهشتي(5)

39

42

گفتار درمانی

تهران (8) - علوم بهزيستي (6) اصفهان(4)- مركز آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي وارستگان در شهر مقدس مشهد (5)

23

43

مامايي

اهواز(10)  - تبريز (8)  -تهران(15) - شيراز (6)- شهيد بهشتي (15 ) مشهد (12) -  اصفهان ( 8 ) 

74

44

مددکاری اجتماعی

علوم بهزيستي (10)

10

45

مديريت توانبخشی 

علوم بهزيستي (8)  -تهران  (6)

14

46

مديريت خدمات بهداشتي درماني

تهران( 18)-تبريز (5)- اصفهان مشترك با تهران(6)- كرمان ( 6)-شيراز(5) -   قزوين(5)

45

47

مهندسي بهداشت حرفه اي

تهران ( 15)- همدان (7) -شهيد بهشتي (4) -شيراز (2)  يزد(5)- اصفهان(5)-كرمان(3)-اهواز(4)

46

48

مهندسي بهداشت محيط

تهران ( 25 نفردردونوبت) – اصفهان(5)  -همدان (8  )- اهواز(7)- كاشان (5 ) – كرمانشاه(10)- مشهد(5)- يزد(7)- تبريز مشترك با دانشكده بهداشت دانشگاه تهران (5 ) – شهيدبهشتي (6 ) زاهدان مشترك با تهران(4 )- مازندران(5 )- زنجان مشترك باتهران(3) كرمان (8)- لرستان(5) شيرازمشترك بادانشگاه تهران (2)- شهركرد مشترك با اصفهان (5)-قم مشترك با اصفهان(6)-كردستان(5)

126

49

مهندسی پزشکی

تهران (8 )  -شهيد بهشتي (4 ) - اصفهان (5)- شيراز(4)

21

50

ميكروبشناسي

 

اصفهان(9)- تهران(9) شهركرد (3 )- قزوين (4 ) اهواز(4) شهيد بهشتي(3)-شاهد(6)-شيراز(4)-مشهد(7) -همدان(4)-كاشان(4) زاهدان (3) يزد(3)-كردستان مشترك باتهران(4)-ايلام (6)- كرمانشاه مشترك با تهران(4)-اراك مشترك با همدان(4)-مازندران مشترك با شهيد بهشتي(2)-تبريز(5)-كرمان(4)-گلستان(3)-بوشهر مشترك باتهران(1)- زنجان(4)

94

51

ميكروبشناسي مواد غذايي

تهران(5)

5

52

نانوفناوري پزشكی

تهران (10)-تبريز(4)

14

53

نظارت برامور دارويي

تهران(6)-مازندران (6)

12

54

ويروس شناسی

اهواز(4)- تهران(11) گلستان (4)-موسسه رازي(4)-كرمان(3)

26

 

 

 

جمع2267


** رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي :

رديف

نام واحد دانشگاهي

نام رشته و ظرفيت پذيرش

1

تهران واحد علوم دارويي

سم شناسي (15 ) – نانوتكنولوژي پزشكي(15)-نظارت برامور دارويي(10)

2

واحد پزشكي تهران

پرستاري(18)

3

واحد علوم تحقيقات تهران

مديريت خدمات بهداشتي درماني (18)

4

اهر

سم شناسي (10 ) – نظارت برامور دارويي(10)

5

شهررضا

سم شناسي (10 )- نظارت برامور دارويي(10)

پذيرش دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله:
عضويت پذيرش:
سپاه:اعضاء رسمي سپاه پاسداران با ارائه گواهي عضويت رسمي از يگان خدمتي
ارتش: اعضاء رسمي ارتش جمهوري اسلامي ايران با ارائه گواهي عضويت رسمي از يگان خدمتي
ناجا : اعضاء رسمي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با ارائه گواهي عضويت رسمي از يگان خدمتي
 

رديف

نام رشته

تعداد پذيرش

عضويت پذيرش

مرد

زن

جمع

سپاه

ارتش-ناجا

1

بيوشيمي باليني

2

1

3

1

2

2

ميكروب شناسي

2

1

3

1

2

3

انگل شناسي

2

1

3

1

2

4

فيزيولوژي

2

1

3

1

2

5

علوم تشريحي

2

1

3

1

2

6

روانشناسي باليني

4

 

0

4

4

0

7

پرستاري

7

3

10

8

2

8

مديريت خدمات بهداشتي درماني

5

2

7

3

4

9

پرستاري مراقبت هاي ويژه

6

4

10

10

0

10

آموزش بهداشت

4

1

5

2

3

11

زيست فناوري پزشكي

5

0

5

3

2

12

ژنتيك پزشكي

2

1

3

2

1

 

 

صفحه اصلي