آخرین اخبار دندانپزشکی

اطلاعیه شماره 20 - شیوه نامه امتحان شفاهی بورد تخصصی اندودانتیکس
اطلاعیه شماره 19 - در مورد تهیه اسلاید های اولیه کیس های ثابت و متحرک
اطلاعیه شماره 18 - قابل توجه دستیاران رشته ارتودانتیکس داوطلب شرکت در آزمون دانشنامه/گواهینامه سال 1395
اطلاعیه شماره 17 - گواهی اتمام درمان 4 بیمار ارتودنسی توسط دستیار جهت ارائه به هیات ممتحنه بورد تخصصی رشته ارتودانتیکس سال 1395 (فرم شماره 2)
اطلاعیه شماره 16 - جدول فعالیت درمانی دستیاران رشته ارتودانتیکس شرکت کننده درآزمون دانشنامه/گواهینامه تخصصی سال 1395 (فرم شماره 1)
اطلاعیه شماره 1 - زمان و شرایط شرکت در سی و یکمین دوره ی آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندان پزشکی (سال 1396ا)
کلید اولیه گروه ب
کلید اولیه گروه الف
اطلاعیه شماره 1 - برگزاری بیست و نهمین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور (دی ماه 95)
کلید اولیه نوبت صبح گروه ب
کلید اولیه نوبت صبح گروه الف
کلید اولیه نوبت عصرگروه ب
کلید اولیه نوبت عصر گروه الف
اطلاعیه شماره 1 - برگزاری ششمین دوره ی آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور - مرحله ی نظری (دی ماه 95)

آخرین اخبار تخصصی و فوق تخصصی پزشکی

اطلاعیه شماره 7 در خصوص مرحله شفاهي دانشنامه تخصصي رشته بيماريهاي داخلي
اطلاعیه شماره 6 در خصوص مرحله شفاهي دانشنامه تخصصي رشته بيماريهاي داخلي
محل برگزاري آزمون هاي شفاهي شصت وسومين دوره دانشنامه تخصصي و سي امين دوره فوق تخصصي سال 1395
اطلاعیه شماره 2در خصوص معرفی برنامه آموزشی « پزشك پژوهشگر» و نحوه پذیرش این گروه
دفترچه راهنماي چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی (سال تحصيلي 96-97) خرین ویرایش 95/11/02
اطلاعیه شماره 1 در خصوص زمان ثبت نام چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعيه شماره 3 در خصوص بررسی مدارک سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
اطلاعيه شماره 2 تمدید زمان ثبت نام سي و چهارمین دوره آزمون پذيرش دستیار فوق تخصصي
دفترچه سي وچهارمين دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ باليني‌ پزشكي‌ آخرین ویرایش 95/09/28
اطلاعيه شماره 1 در خصوص مراحل ثبت نام و تاريخ برگزاري سي و چهارمین دوره آزمون پذيرش دستیار فوق تخصصي
کلید اولبه سي و پنجمین دوره امتحانات ارتقا دستیاری و گواهینامه تخصصی
دستورالعمل اجرايي سي وپنجمين دوره آزمونهاي ارتقاء دستياري و گواهينامه تخصصي
در خصوص تمدید ثبت نام سومین دوره آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده
دفترچه راهنماي سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی خانواده (سال تحصيلي 96-1395)
جدول ظرفیت آزمون پذيرش دوره اي تکميلي تخصصي (فلوشيپ)
راهنمای آزمون پذيرش دوره هاي تکميلي تخصصي (فلوشيپ) مورخ 21/2/1396