آخرین اخبار دندانپزشکی

اطلاعیه: شیوه نامه امتحان شفاهی بورد تخصصی اندودانتیکس
اطلاعیه: در مورد تهیه اسلاید های اولیه کیس های ثابت و متحرک
اطلاعیه: قابل توجه دستیاران رشته ارتودانتیکس داوطلب شرکت در آزمون دانشنامه/گواهینامه سال 1395
اطلاعیه: گواهی اتمام درمان 4 بیمار ارتودنسی توسط دستیار جهت ارائه به هیات ممتحنه بورد تخصصی رشته ارتودانتیکس سال 1395 (فرم شماره 2)
اطلاعیه: جدول فعالیت درمانی دستیاران رشته ارتودانتیکس شرکت کننده درآزمون دانشنامه/گواهینامه تخصصی سال 1395 (فرم شماره 1)
اطلاعیه: زمان و شرایط شرکت در سی و یکمین دوره ی آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندان پزشکی (سال 1396ا)
کلید اولیه گروه ب
کلید اولیه گروه الف
اطلاعیه: برگزاری بیست و نهمین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور (دی ماه 95)
کلید اولیه نوبت صبح گروه ب
کلید اولیه نوبت صبح گروه الف
کلید اولیه نوبت عصرگروه ب
کلید اولیه نوبت عصر گروه الف
اطلاعیه: برگزاری ششمین دوره ی آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور - مرحله ی نظری (دی ماه 95)

آخرین اخبار تخصصی و فوق تخصصی پزشکی

اطلاعیه در خصوص مرحله شفاهي دانشنامه تخصصي رشته بيماريهاي داخلي
اطلاعیه در خصوص مرحله شفاهي دانشنامه تخصصي رشته بيماريهاي داخلي
محل برگزاري آزمون هاي شفاهي شصت وسومين دوره دانشنامه تخصصي و سي امين دوره فوق تخصصي سال 1395
اطلاعیه در خصوص معرفی برنامه آموزشی « پزشك پژوهشگر» و نحوه پذیرش این گروه
دفترچه راهنماي چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی (سال تحصيلي 96-97) خرین ویرایش 95/11/02
اطلاعیه در خصوص زمان ثبت نام چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعيه در خصوص بررسی مدارک سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
اطلاعيه: تمدید زمان ثبت نام سي و چهارمین دوره آزمون پذيرش دستیار فوق تخصصي
دفترچه سي وچهارمين دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ باليني‌ پزشكي‌ آخرین ویرایش 95/09/28
اطلاعيه در خصوص مراحل ثبت نام و تاريخ برگزاري سي و چهارمین دوره آزمون پذيرش دستیار فوق تخصصي
کلید اولبه سي و پنجمین دوره امتحانات ارتقا دستیاری و گواهینامه تخصصی
دستورالعمل اجرايي سي وپنجمين دوره آزمونهاي ارتقاء دستياري و گواهينامه تخصصي
در خصوص تمدید ثبت نام سومین دوره آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده
دفترچه راهنماي سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده (سال تحصيلي 96-1395)
جدول ظرفیت آزمون پذيرش دوره اي تکميلي تخصصي (فلوشيپ)
راهنمای آزمون پذيرش دوره هاي تکميلي تخصصي (فلوشيپ) مورخ 21/2/1396